Gå till sidans innehåll

Elektrisk stimulering

Med elektrisk stimulering genom huden, på en nivå som påminner om en kliande känsla, kan man behandla och aktivera musklerna.

Muskelsvaghet är vanligt hos personer med cp-skada. Fastän det skulle vara frågan om en spastisk muskel, är en muskel som inte används alltid svag. Enligt aktuell kunskap är cp-skada även kopplat till känselproblem, dvs. sensoriska problem.

Det är typiskt för barn med cp att de har överkänslighet i händer och fötter samt i huvudet och ansiktet. De kan också ha dålig proprioception, dvs. svag djupsensibilitet och positionskänsla, och känsligt balanssinne, vilket visar sig som svårighet att byta ställning.

Elektrisk stimulering (mA) dvs. neuromuskulär elektrostimulering (NMES), kan användas på en nivå som påminner om en kliande känsla (sensorisk) eller på en muskelsammandragande nivå (motorisk). Sensorisk elektronisk stimulering för informationen om den ifrågavarande extremitetens muskel eller kroppsområde, till det motsvarande regleringsområdet i hjärnans sensoriska hjärnbark.

Elektrisk stimulering kan genomföras hemma av föräldrarna eller i fysio- och ergoterapisituationer.

I följande situationer kan man parallellt med övrig rehabilitering överväga elektrisk stimulering:

  1. Barnet inte ”hittar” eller är medveten om en specifik rörelse, till exempel vristens böjningsrörelse. Elektrisk stimulering på sensorisk nivå hjälper till att hitta en specifik aktiv rörelse. För barn som är rädda lönar det sig att börja ökandet av den sensoriska medvetenheten till exempel med vibrationsbehandling.

  2. Barnet har muskelsvaghet eller muskelsvagheten uppskattas väsentligt störa den motoriska utvecklingen. Elektrisk stimulering på sensorisk nivå oftast är tillräcklig för att snabba på den motoriska inlärningen. När behandlingen ges i samband med aktiva rörelseövningar hemma eller i terapisituationer, främjas den motoriska inlärningen.

  3. Den spastiska muskeln kan ”slappnas av” med elektrisk stimulering på låg frekvens.

  4. Syftet är att förbättra ämnesomsättningen i en spänd muskel och minska smärtan vid stretchning. Då används behandling med mikroström (uA). Genom att spända muskler slappnar av får man ökat passivt rörelseomfång.

Den elektriska stimuleringen genomförs hemma i intensiva perioder under 4–5 veckor, under fem dagar 30–60 minuter i dagen. Det lönar sig att kombinera behandlingen med aktiva övningar, stretchning eller behandling med skena.

Uppdaterad 8.2.2023