Gå till sidans innehåll

Vad är övervikt hos barn?

Övervikt innebär att man har för mycket fett i kroppen. Effekterna av överflödigt fett är individuella, men överflödigt fett har en skadlig inverkan på kroppens ämnesomsättning. Det finns dock ingen exakt gräns för när fett börjar störa kroppens normala funktion.

Barnets vikt bedöms med hjälp av tillväxtkurvor i förhållande till barn i samma ålder och längd. Tillväxtkurvor används eftersom barnets vikt och kroppssammansättning förändras med både åldern och då barnet växer. De gränser som på tillväxtkurvorna definierar övervikt har på placerats vid den punkt där man vet att överflödigt fett redan har ansamlats i barnets kropp.

Vanligheten av övervikt varierar beroende på bostadsort och kön. För närvarande är 26 procent av pojkarna och 16 procent av flickorna i åldern 2–16 år överviktiga. Övervikt är vanligast bland pojkar på landsbygden och minst vanligt bland flickor som bor i städer.

Övervikt har många skadliga effekter

Övervikt försämrar ofta barnets livskvalitet. Det får barnet att känna sig klumpig, vilket kan begränsa deltagandet i lek och rörelse. Överviktiga barn känner sig ofta annorlunda än andra och kan bli uteslutna ur sin kompisgrupp. De är också mer benägna att bli mobbade än normalviktiga barn. Mobbning är aldrig acceptabelt och man måste alltid ingripa.

Övervikt påverkar barnets hälsa. Övervikt kan lätt leda till smärta i stöd- och rörelseorganen. Överflödig fettvävnad försämrar kroppens ämnesomsättning. De vanligaste förändringarna är förhöjt blodtryck, sänkta blodfettvärden, störning i sockeromsättningen och fettlever, vilket ökar risken för artärsjukdom i vuxen ålder. Övervikt leder sällan till egentliga fetmarelaterade sjukdomar i barndomen. Svår fetma hos barn kan dock leda till exempel till typ 2-diabetes redan före vuxen ålder.

När barnet går ner i vikt under barndomen är hälsan i vuxen ålder lika bra som hos dem som varit normalviktiga hela livet.

Uppdaterad 10.2.2023