Gå till sidans innehåll

Smärtlindring för nyfödda och föräldrarnas deltagande i smärtlindringen

Det är viktigt att känna igen och behandla smärta hos det nyfödda barnet, eftersom smärta kan orsaka känslighet för smärtupplevelser i ett senare utvecklingsstadium.