Gå till sidans innehåll

Rehabiliteringsinstruktören ger stöd i vardagen under barnets eller den ungas cancerbehandling

När barnet eller den unga insjuknar i cancer förändras mycket i familjens liv. Rehabiliteringsinstruktören ger praktiska anvisningar för att ordna vardagen.

Rehabiliteringsinstruktören träffar varje ny familj inom ca två veckor från diagnosen. Avsikten med mötet är att utreda barnets och familjens övergripande situation med beaktande av sociala förhållanden, livs- och verksamhetsmiljön, sjukdomens inverkan på den fysiska, sociala och psykiska funktionsförmågan samt familjens resurser för att fungera i det förändrade vardagslivet.

Det finns fem rehabiliteringsinstruktörer för barn med cancer i Finland och de är placerade på universitetssjukhusen i Helsingfors, Åbo, Tammerfors, Kuopio och Uleåborg.

Rehabiliteringsinstruktörens tjänster är avgiftsfria för ett barn med cancer och dennes familj. Ingen remiss behövs och rehabiliteringsinstruktören kan kontaktas alltid vid behov.

Rehabiliteringsinstruktören stöder barnet och familjen samt den närmaste kretsen i att bättre klara sig med sjukdomen. Canceravdelningens rehabiliteringsinstruktör känner också till sjukdomens och behandlingarnas särdrag samt dess inverkan på det dagliga livet och arrangemangen i vardagen.

En omfattande handledning och rådgivning i anslutning till tjänsterna och stödåtgärderna är centrala i rehabiliteringsinstruktörens arbete. I början går man igenom med familjen också de olika cancerföreningarnas och -organisationernas stöd och verksamhet. Vid behov görs också en rehabiliteringsplan upp för barn med cancer.

När det gäller tjänster och medlemsförmåner är rehabiliteringsinstruktören regelbundet i kontakt med landskapens cancerföreningar på sitt område, den riksomfattande föräldraföreningen för barncancerpatienter Sylva ry och föräldraföreningar.

Rehabiliteringsinstruktören erbjuder familjer handledning i olika aktuella tjänster samt informerar om olika hobby- och rekreationsmöjligheter under behandlingarna och efter att de avslutats.

När det gäller ungdomar hör även handledning i anslutning till yrke och yrkesval till rehabiliteringsinstruktörens arbete.

De som haft cancer i barn- eller ungdomen har vanligtvis inga begränsningar när det gäller yrkesvalet.

Hjärntumörpatienter och unga som genomgått stora kirurgiska ingrepp kan behöva särskild handledning i yrkesvalsfrågor. I dessa fall fungerar rehabiliteringsinstruktören som en av aktörerna i nätverket där man funderar över en lämplig yrkes- eller utbildningskarriär för den unga.

Ett barn som har en fysisk skada till följd av en sjukdom eller behandlingar kan behöva handledning för att klara sig i livsmiljön. Rehabiliteringsinstruktören kan bedöma hur barnet och familjen klarar sig hemma samt handleda barnets föräldrar i att ansöka om de tjänster de behöver. Utgående från bedömningen kan man rekommendera åtgärder och tjänster som stöder familjen i att klara av situationen. Sådana tjänster kan vara:

  • ändringsarbeten i livsmiljön och bostaden

  • ordnande av kommunala hemtjänst- eller hemsjukvårdstjänster

  • bedömning av behovet av hjälpmedel för att röra sig i skolan eller hemma (rullstol, rollator, duschstol)

  • bedömning av vårdutrustning hemma (sjukhussäng, olika slag stödhandtag och upphöjningar i badrummet och toaletten).

Fysioterapeuten hjälper vanligtvis med att skaffa hjälpmedel och ger handledning i deras användning.Många cancerbehandlingar orsakar håravfall. Även om håret växer tillbaka handleder rehabiliteringsinstruktören en eventuell anskaffning av peruk samt gör en elektronisk betalningsförbindelse för perukanskaffningen.

Rehabiliteringskurserna för barn med cancer betonar anpassningsträning och är i regel familjekurser. Ungdomarna har egna kurser utan föräldrarna.

Syftet med anpassningsträningskurserna är att

  • Stärka den fysiska, psykiska och sociala funktionsförmågan samt främja självständiga resurser och välbefinnande.

  • Ge familjerna aktuell information om barnets sjukdom, vård och sena effekter.

  • Hjälpa familjer att hitta egna resurser och livshanteringsfärdigheter under barnets sjukdom samt efter sjukdomen.

  • Hjälpa familjer att skapa en ömsesidig interaktion och att dela erfarenheter med hjälp av kamratstöd.

  • Stödja det insjuknade barnets självständighet, eget initiativ och självkänsla samt ge barnet möjligheter att träna sociala färdigheter i grupp.

  • Hjälpa syskon att förstå sin egen ställning i familjen samt ge familjerna möjlighet till en uppiggande och aktiv samvaro.

Uppdaterad 26.10.2022