Gå till sidans innehåll

En god självkänsla stärker välbefinnandet

Alla föräldrar vill att deras barn ska utveckla en god självkänsla. En stark självkänsla utvecklas under barn- och ungdomsåren genom positiva erfarenheter under uppväxten, men den kan stärkas under hela livet.

Det är viktigt för utvecklingen av barnets självkänsla att hen känner sig viktig och älskad som en unik person, inte bara genom prestationer eller framgångar. Det bästa möjliga budskapet för ett barns självkänsla är: ”Jag älskar dig för att du är du".

Det är bra att notera att självkänslan inte är beroende av hur socialt ett barn är. Både blyga och modiga barn kan ha god självkänsla.

En god självkänsla är att man

 • Känner att man är bra på många saker.

 • Uppskattar sig själv och ser sitt eget liv som unikt och viktigt.

 • Erkänner och accepterar sina svagheter.

 • Respekterar andra människor och inte känner något behov av att såra andra.

 • Har en känsla av kontroll över livet och självständighet.

 • Vågar leva ett liv som passar en själv.

Det finns många sätt att stärka barnets självkänsla:

 • Var närvarande, nära och lyhörd i barnets vardag.

 • Se till att ni har tid och gör saker tillsammans, då känner sig barnet viktigt. Ni kan hitta bra tips för saker att göra tillsammans i till exempel i avsnittet om familjemotion. Ni kommer att minnas de roliga stunderna tillsammans i många år framöver!

 • Ge positiv respons när barnet lyckas, men också för att hen försöker.

 • Visa och berätta att man kan ta sig igenom även i svåra situationer.

 • Var en förebild i fråga om självkänsla. Det betyder att du njuter av livet och uppskattar det du är. Barn börjar ofta behandla sig själva på samma sätt som deras föräldrar behandlar sig, med uppskattning eller förakt.

Läs mer

Vilka är familjens tankar och uppfattningar om förmågan att göra förändringar? Tänker eller säger man ofta: ”vi skulle kunna prova det här, det skulle kunna fungera för oss, det verkar vara möjligt” eller ”vi kan inte, vi klarar det inte, det är för svårt.”

Redan tankar kan antingen avskräcka eller uppmuntra till handling. Upplevelser av framgång är viktiga för att bygga upp självkänslan. De ökar känslan av kompetens och hjälper till att genomföra förändringar.

Medel för att stärka självkänslan och känslan av kompetens

 • Öka upplevelserna av framgång genom att sätta upp små, lätt uppnåeliga mål. Uppmärksamma framgångarna! Välförtjänt beröm gör vem som helst glad och stärker självkänslan.

 • När ni märker av nedslående tankar som ”vi kan inte”, stanna upp och fundera över dem. Sträva efter att ifrågasätta och förändra tankarna: ”Varför inte, vi klarar det nog, vi fortsätter att försöka tills vi hittar det som fungerar!”

 • Våga stå upp för er själva. Undvik att vara alltför snäll och våga också säga nej.

 • Sök efter idrottsgrenar där den egna unika kroppen är till fördel och där man får positiv respons för den. Till exempel inom basket, judo och brottning är en större kroppsstorlek ofta en fördel.

Övervikt hos barn är en känslig fråga för både föräldrar och barn. De flesta tycker att det är svårt att prata om det. I princip behöver du inte prata med barnet om vikt överhuvudtaget, men barnet kan själv ta upp viktfrågor, till exempel genom att jämföra sig med andra eller kalla sig själv för elaka namn.

Det är viktigt att barnet hörs utifrån sina egna erfarenheter och bekymmer. Du kan fråga barnet vad hen är orolig för eller om saken har dykt upp i skolan, till exempel i form av mobbning. Förälderns viktiga uppgift är att lyssna på barnet, stärka hens självkänsla och visa att föräldrarna finns där för hen. Du kan diskutera med barnet om att människor finns i alla former och storlekar. Alla är underbara precis som de är. Mobbning är aldrig acceptabelt och måste åtgärdas.

Du kan berätta för barnet att hela familjen har ett gemensamt mål att öka sitt välmående. Därför ska familjen vänja sig vid nya vanor. Målet är välbefinnande för alla, så att man orkar göra de saker man tycker om, ha roligt, arbeta och röra på sig. Målet är inte att ha en viss kroppsform eller ett visst utseende. Hantera det på ett positivt sätt och uppmuntra barnet. Betona att detta är något som rör hela familjen. Barnet är inte föremål för någon särskild övervakning eller några särskilda åtgärder.

 • Det finns ingen anledning att tala om din egen, syskonens eller barnets vikt inför barnet.

 • Respektera din egen och andras kroppar. Att kommentera dina egna eller andras kilon, behov av att gå ner i vikt eller utseende är olämpligt och gör ingen nytta.

 • Prata om välbefinnande och om att ta hand om sig själv i stället för om att banta.

 • Ändra sätten ni äter och rör på er. Att göra goda förändringar är alltid bra för välmåendet, även om de inte alltid återspeglas i måtten.

 • Ta med hela familjen. Goda förändringar är bra för alla.

 • Ge varandra beröm och uppmuntran. ”Wow, vilket färgglatt mellanmål du har gjort!”

Alla sorters kroppar har rätt att synas och existera. Kroppspositivitet handlar om att acceptera oss själva som vi är. En sund självkänsla gör det lättare att bygga upp en hälsosam livsstil. En person som accepterar sig själv och tycker om sig själv kan fatta sundare beslut än en person som känner ångest på grund av sin kropp och vill forma den på grund av samhället eller andra. Med andra ord, när man uppskattar sin kropp vill man ta väl hand om den. Idealiserandet av smalhet och sociala mediers bilder av perfektion kan leda till missnöje med kroppen, särskilt bland barn och ungdomar. En persons värde beror dock inte på hens utseende.

Sätt att främja kroppspositivitet

 • Berätta för barnet att alla är värdefulla för den de är. Inte på grund av hur de ser ut.

 • Undvik att döma ditt eget och andras utseende.

 • Säg ofta och uppriktigt till barnet att hen är bra, älskvärd och värdefull precis som hen är.

Uppdaterad 10.2.2023