Gå till sidans innehåll

Rehabilitering i vardagen – måltider och påklädning

Måltider och påklädning är återkommande situationer i vardagen där barnet kan öva och gradvis utveckla sina färdigheter med stöd av en vuxen.

När barnet äter är det bra att hen sitter vid bordet. Sittställningen ska vara symmetrisk och tillräckligt stödd, så att barnet har möjligast lätt att använda sina händer. Vid behov kan ställningen stödas med bälte. Ett stöd under fötterna hjälper att hålla en bra sittställning vid måltider.

Locka barnet att plocka fingermat i lämplig storlek från bordet. Ibland behöver barnet konkret exemplifiering, dvs. att den vuxna styr barnet att föra maten som hen har i handen till munnen. Om det ännu är för svårt för barnet att själv plocka från bordet kan föräldern placera maten i barnets hand och styra rörelsen till munnen.

Träning i självständigt ätande kan påbörjas med fingermat, eftersom den ökar handens känselsinne. Det är bra att ”väcka” den sensoriska informationen genom att vibrera eller skaka: på samma gång övar barnet att ta i och släppa loss samt att rikta handen.

Beroende på utmaningarna i barnets motorik kan det bästa stället för att klä på barnet vara ett skötbord, en famn, en påklädningsbänk, en matta på golvet eller ett hörn i soffan. Man kan också klä på barnet medan hen står. Uppmana barnet att själv vara aktiv i påklädningssituationer, till exempel ”skuffa foten in i bunten”.

Man kan dra nytta av en spegel vid påklädningen, då ser barnet vad hen gör och har lättare att uppfatta sin kropp.

Med ett större barn kan man öva på de svåra delarna i påklädningen genom att klä på en docka, och genom att i ord uttrycka påklädningen på samma sätt som när man klär på barnet. När man klär på- och av barnet kan man t.ex. använda en vers:

”Var är Kalles högra hand - ojdå den försvann in i ärmen. Var är Kalles vänstra hand - ojdå den försvann in i ärmen. Var är Kalles högra tår - vi sätter dem in i strumpan. Var är Kalles vänstra tår - vi sätter dem in i strumpan. Bra Kalle, bra Kalle, nu får man klappa. Bra Kalle, bra Kalle, nu får man klappa.”

Uppdaterad 16.2.2023