Gå till sidans innehåll

Vad händer på polikliniken för barn- och ungdomsortopedi?

En ortopedisk undersökning av barn och ungdomar skiljer sig mycket från den av vuxna. Barnets ålder och utvecklingsnivå beaktas alltid.

Se videon för att se vilka undersökningar som kan utföras på en ortopedisk mottagning för barn och ungdomar.

Att undersöka ett barn kräver lyhördhet och samarbete med barnet. En barnortoped uppmärksammar barnet på ett helhetsmässigt sätt genom att följa med barnets rörelse och lek. Barnet undersöks i sina underkläder.

Barnortopeden undersöker de olika delarna av barnets kropp beroende på fallet. Under besöket undersöks rörelseomfånget i lederna i olika delar av kroppen. Barnets rygg, hållning, nedre och övre extremiteter undersöks noggrant under mottagningen. Undersökningen kan omfatta testning av muskelstyrka, hudkänsla och reflexer. Förutom att undersöka barnet är det viktigt att prata med föräldrarna och barnet för att få en så heltäckande bild som möjligt av barnets situation. En ungdom kan om hen så önskar komma till barnortopeden utan sina föräldrar.

Uppdaterad 31.1.2023