Gå till sidans innehåll

Talterapi ger verktyg för tal- och språkutveckling hos barn

Målet med talterapi är barnets bästa möjliga funktions- och kommunikationsförmåga.

Talterapi är medicinsk rehabilitering, med syfte att förebygga, underlätta och avlägsna störningar i kommunikationen samt relaterade problem med kontakt, växelverkan, utveckling och lärande. Störningarna kan gälla språk, tal, röst, ätande, sväljande, hörsel, läsande och skrivande. Talterapeuten är även expert i kommunikationsmetoder som stöder eller ersätter tal, samt i hjälpmedel för kommunikation.

Talterapi kan användas för att påverka både barnet och hens omgivning. Inom talterapi kan föräldrar till exempel vägledas att stödja sitt barns språkutveckling i vardagliga situationer och att uppmärksamma barnets kontaktinitiativ, samt att använda stödtecken eller bildkommunikation med barnet. Målet är att barnet ska kunna funagera och kommunicera så bra som möjligt.

Talterapi för barn kan ordnas inom den offentliga och privata sektorn. FPA ersätter privat talterapi om barnet behöver krävande medicinsk rehabilitering på grund av avvikelser i tal- och språkutvecklingen.

Uppdaterad 19.1.2023