Gå till sidans innehåll

Undersökning av inlärningssvårigheter hos barn

Inlärningssvårigheter utreds i första hand i skolan, om de inte redan har kommit fram tidigare.

Om det framkommer problem med barnets inlärning kommer primärvårdens skolpsykolog eller en rådgivningspsykolog att prata med barnet, undersöka barnets färdigheter och utreda problem i samband med inlärning och utveckling. På basis av detta kommer en särskild inlärningsplan vid behov att upprättas för eleven. Syftet är att barnet ska få en förståelse för sina egna styrkor och sin egen inlärning. Det är viktigt att stödja barnets självkänsla.

Om barnets inlärningssvårigheter är allvarliga och komplexa kan undersökningar av en neuropsykolog inom den specialiserade sjukvården övervägas. Detta kan till exempel vara fallet om barnet inte har uppnått funktionell läsförmåga i femte klass eller inte har lärt sig grundläggande matematiska regler trots regelbunden specialundervisning och stöd i hemmet.

Neuropsykologiska undersökningar används för att fastställa vilken typ av inlärningssvårighet det rör sig om och för att bedöma barnets språkliga och visuella slutledningsförmåga. Det är ofta viktigt att utreda barnets koncentration och förmåga att styra sina handlingar för att kunna hjälpa barnet. Om barnet har svårigheter med social interaktion bedöms barnets förmåga att interagera: hur barnet sätter sig in i en annan persons situation och hur hen identifierar känslor. I undersökningarna bedöms även barnets läs-, skriv- och räknefärdigheter.

Neuropsykologens undersökning ger information om barnets styrkor och svårigheter, så att stöd i hemmet, förskolan och skolan kan planeras. I vissa situationer kan neuropsykologisk rehabilitering rekommenderas för barnet.

Neuropsykologens undersökning är en del av den övergripande bedömningen av barnet inom den specialiserade sjukvården. En barnneurolog avgör behovet av en neuropsykologisk undersökning.

Du kan förbereda barnet för neuropsykologens undersökning genom att berätta för hen att man pratar och gör olika uppgifter med neuropsykologen.

Uppdaterad 19.1.2023