Gå till sidans innehåll

Leukocytos

En ökning av antalet vita blodkroppar, så kallad leukocytos, kan vara ett tecken på sjukdom eller kan vara relaterad till t.ex. kortisonmedicinering.

Symtomen, behovet av behandling och behandlingen av leukocytos beror på orsaken till leukocytosen, som måste undersökas närmare.

Leukocytos kan bero på en ökning av antalet lymfocyter. Detta är särskilt vanligt vid mononukleos, en infektion orsakad av Epstein-Barr-virus (EBV), och kikhosta.

Vid bakterieinfektioner orsakas leukocytos oftast av en ökning av antalet neutrofiler.

Vid kortisonbehandling ökar ofta antalet neutrofila leukocyter. Vid elakartad blodsjukdom, leukemi, orsakas leukocytos av en ökning av antalet så kallade blastceller. Den leukocytos som ses vid allvarliga allergiska reaktioner eller parasitinfektioner beror vanligtvis på ett ökat antal eosinofila celler. Ibland ses en ökning av andelen monocytceller i blodet. Den är oftast förknippad med postinfektiösa tillstånd eller kompenserar för en brist på neutrofila celler.

Uppdaterad 11.8.2022