Gå till sidans innehåll

Mun- och tandvård för barn och unga under en stamcellstransplantation

Tänderna och munnen ska skötas omsorgsfullt under hela vårdperioden som ingår i en stamcellstransplantation.

Att borsta tänderna morgon och kväll och en regelbunden sköljning med vatten eller koksaltlösning är nödvändiga under förbehandlingarna för en stamcellstransplantation. Under förbehandlingarna iakttas anvisningen för mun- och tandvård vid förbehandling och cytostatikabehandling av cancer.

Från och med dagen för stamcellstransplantationen borstas tänderna i stället för med vanlig tandkräm med klorhexidingel som rengör tänderna och munnen effektivare (till exempel GUM Paroex®-gel eller Cervitec Gel®). Munnen sköljs så ofta som möjligt med koksaltlösning eller vatten.

Om det uppstår sår på munslemhinnorna eller munnen blir öm byts tandborstningen ut till pensling med en grön skumgummipinne. Den intensifierade munvården fortsätter i ca en månad efter stamcellstransplantationen och därefter återgår man till normal munvård enligt tillståndet. Munproblem hos en stamcellstransplantationspatient behandlas alltid individuellt med beaktande av respektive patients situation.

Om patientens mun blivit öm under tidigare behandlingsperioder kan man utöver en intensifierad munvård också använda laserbehandling i förebyggande syfte. Laserbehandlingen kan inledas också om patienten har sår på slemhinnorna. Med laserbehandlingen kan man lindra olika symtom på munslemhinnan. Behandlingen är smärtfri men kräver samarbetsfärdigheter av patienten. Patienten måste hålla sig på plats under behandlingen. Under behandlingen används skyddsglasögon. Tandläkaren bedömer energimängden som används i behandlingen enligt munnens skick och utför behandlingen.

Uppdaterad 26.10.2022