Gå till sidans innehåll

Symtom på hög glukosnivå

Diabetes är alltid förknippad med risk för hög glukosnivå, dvs. hyperglykemi. Det är bra att identifiera symtom på hög glukosnivå.

Hos en frisk människa stiger blodsockret eller glukosnivån vanligtvis inte över 11 mmol/l och i regel hålls glukosnivån under 8 mmol/l. Över 10 mmol anses vara en hög glukosnivå och en mycket hög glukosnivå är över 13.9 mmol.

Man behöver inte oroa sig för kortvariga hyperglykemier om de inte förekommer regelbundet, glukosnivån sjunker före följande måltid till lämpliga värden och HbA1c-värdet ligger på målnivån. Däremot är det skäl att försöka bli av med en kontinuerlig variation i glukosnivåerna, eftersom långvarigt höga glukosnivåer ökar risken för vävnadsskador och tilläggssjukdomar, tröttar ut och stör inlärningen i skolan.

Symtom på högt blodsocker kan vara

 • trötthet

 • känsla av törst

 • muntorrhet

 • ökat urineringsbehov

 • nedsatt medvetandegrad, varvid reaktionsförmågan försämras

 • illamående

Orsaker till högt blodsocker hos diabetiker kan vara

 • För låg insulindos i förhållande till situationen.

 • Småätande eller rikligt ätande.

 • Försummelse av insulinbehandling.

 • Fördärvat insulinpreparat.

 • Tekniskt problem vid behandling med insulinpump (katetern lös eller stockad, funktionsstörning i pumpen).

 • Förhårdnader vid injektionsstället (fördröjer absorptionen av insulin).

 • Mycket tung motion (effekten av stresshormoner, till exempel vid ett hårt träningspass på gymmet eller i en tävlingssituation inom idrotten).

 • Infektion eller annan akut sjukdom, stress.

 • Kortisonbehandling.

Uppdaterad 31.3.2022