Gå till sidans innehåll

Beräkning av kolhydrater vid behandling av diabetes hos barn och unga

Syftet med beräkningen av kolhydratmängderna är att samordna effekterna av mat och insulin.

Kolhydraterna i maten höjer glukosnivån och insulinet sänker den. Mängden måltidsinsulin är individuell och beror särskilt på hur mycket födoämnen i maten som påverkar glukosnivån, det vill säga kolhydrater. Även att äta protein- och fetthaltig mat kan öka behovet av insulin.

Måltidsinsulin doseras enligt måltidens kolhydratmängd, sockernivån före måltiden och eventuell motion efter måltiden. När mängden kolhydrater beräknas noggrant är det möjligt att dosera en lämplig mängd insulin. Om måltidsinsulindosen inte motsvarar måltidens kolhydratmängd är det oundvikligt att glukosnivån varierar.

Man äter kolhydrater enligt sin egen aptit och sitt eget energibehov. Att fördela kolhydraterna jämnt över dagen och undvika stora engångsportioner samt att gynna fiberhaltiga kolhydratkällor hjälper dock till att uppnå en god glukosnivå. En uppskattning av mängden kolhydrater innebär inte att man särskilt mycket ska begränsa dem eller äta mycket av dem.

Uppdaterad 16.3.2023