Gå till sidans innehåll

Jourbesök under barnets eller den ungas cancerbehandling

I regel sker ankomsten till sjukhuset under en överenskommen tidpunkt, men till exempel hög feber är en orsak till jourbesök

Jourpatienter tas vid behov till avdelningen via jouren dygnet runt. Om barnet eller den unga blir sjuk hemma och får till exempel hög feber ska man åka till sjukhuset.

Innan ni åker till sjukhuset ska du ringa jourhavande sjukskötaren och berätta om barnets eller den ungas tillstånd och symtom. Sjukskötaren ger anvisningar och råd i telefon hur ni ska göra.

På jouren undersöker och vårdar sjukskötarna och läkaren patienten. De konsulterar vid behov en specialist i cancer- och blodsjukdomar. Nödvändiga laboratorieprov tas och eventuellt inleds redan också vätske- och läkemedelsbehandlingar. Patienten förflyttas till avdelningsvård enligt behov.

Uppdaterad 26.10.2022