Gå till sidans innehåll

Undertyper av barnreumatism

Barnreumatism är inte en likadan sjukdom för alla, mängden inflammerade leder samt sjukdomens aktivitet varierar.

Ett internationell forskningssamfund av barnreumatologer har utvecklat en klassificering av barnreumatism i syfte att bättre förstå de olika sjukdomsbilderna. Denna klassificering kallas ILAR-klassificering. Undertyper av barnreumatism fastställs enligt klassificeringen när betydande ledsymtom har varat i 6 månader.

  1. Oligoartrit – sjukdom i ett fåtal (≤ 4) leder: A. Sjukdomen sprider sig inte till mer än fyra leder, B. Fler drabbade leder uppkommer, spridande oligoartrit.

  2. Polyartrit, seronegativ – flera (> 5) leders sjukdom – blodets reumafaktor negativ. .

  3. Polyartrit, seronegativ – flera (> 5) leders sjukdom – blodets reumafaktor negativ. .

  4. Artrit relaterad till entesit – ledinflammation som är kopplad till inflammationer i sen- och ledbandsfästen.

  5. Psoriasisartrit – ledinflammation kopplad till psoriasis.

  6. Barnreumatism som börjar med allmänna symtom – ledsymtom med feber och utslag (allmänna symtom).

  7. Oklassificerad (en del av ledinflammationerna kan inte klassificeras i någon av de nämnda undertyperna), främst för forskning.

De vanligaste undertyperna av barnreumatism är oligoartrit och seronegativ polyartrit. Barnreumatism som har börjat med allmänna symtom har tidigare kallats Stills sjukdom. Det är en ovanlig undertyp av barnreumatism, i vilken under 5 procent av alla patienter med barnreumatism som får vård insjuknar.

Uppdaterad 6.2.2023