Gå till sidans innehåll

Andra metoder för att trygga näringen för barn och unga under cancerbehandlingen

Sondmatning genomförs med en näs-magsond eller en gastrostomi. Även parenteral, det vill säga intravenös näring, kan vid behov användas.

Sondmatning är ett bra alternativ för att trygga näringsintaget när barnet eller den unga inte orkar eller kan äta tillräckligt. Även om maten ges genom en sond förhindrar den inte normalt näringsintag och patienten kan äta enligt sin aptit. Sondmatning kan användas kort- eller långvarigt som hjälp för att äta.

Sondnäring ges antingen med en tunn sond som går via näsan till magsäcken (näs-magsond) eller en gastrostomi direkt genom bukväggen till magsäcken (PEG). Ett lämpligt sondnäringspreparat väljs för barnet och den unga och man planerar preparatets dosering enligt det individuella behovet. Sondnäringspreparaten för barn innehåller alla näringsämnen barnet behöver i lämplig mängd.

Med parenteral näring avses intravenös näring. Den används antingen parallellt med normalt näringsintag eller sondmatning för att komplettera näringstillgången eller som enda näring. En parenteral näringstillförsel är dock nästan alltid tillfällig. Patientens eget ätande stöds under behandlingarna alltid när det är möjligt. Även små matmängder som barnet eller den unga äter är till fördel.

Alla nödvändiga näringsämnen kan ges intravenöst. Näringen kan doseras jämnt dygnet runt. När matmängderna ökar kan man hålla en paus i den intravenösa näringstillförseln eller ge parenteral näring till exempel nattetid.

Uppdaterad 26.10.2022