Gå till sidans innehåll

Korrigering av hög glukosnivå

En hög glukosnivå korrigeras genom injicering av insulin.

Korrigering av hög glukosnivå görs vanligen i samband med måltid. Korrigeringen kan vid behov också göras mellan måltiderna, när det har gått minst 2 timmar sedan föregående måltidsinjektion. På så sätt undviker man att insulineffekten hopar sig.

Insulinets korrigeringsdos bedöms enligt den individuella insulinkänsligheten. Med korrigeringsdosen eftersträvas normal glukosnivå.

Om hyperglykemin är kontinuerlig eller upprepad ska insulindoserna ändras. Om glukosnivån är på en hög nivå i flera timmar kan insulinets effekt i vävnaderna försvagas och på så sätt behövs det tillfälligt större mängder insulin för att korrigera glukosnivån.

Om glukosnivån är över 15 mmol/l vid två mätningar i följd, glukosnivån inte sjunker med tilläggsinsulin eller om barnet mår dåligt när glukosnivån är hög, bör ketonerna mätas.

Uppdaterad 2.11.2021