Gå till sidans innehåll

Psykiskt stöd för barn, unga och familjer med diabetes

Både yrkesutbildade personer inom psykisk hälsa och stödpersoner erbjuder psykiskt stöd för livet med diabetes.

Att barn eller unga insjuknar i diabetes är alltid en kris för hela familjen och anpassningen till att leva med sjukdomen kan ta hela barndomen och ungdomen. Det är inte alls ovanligt att barn och föräldrar har många slags rädslor, känner ilska, nedstämdhet och andra reaktioner i samband med insjuknandet.

Vid behov inleds psykologiskt stöd för barn, unga och föräldrar genast efter insjuknandet och det är skäl att bedöma stödbehovet även senare.

Diabetesförbundet ordnar anpassningsträningskurser för sjuka och deras familjer. Även en del vårdplatser och lokala diabetesföreningar ordnar diabeteskurser. FPA eller den egna vårdplatsen står för kostnaderna för kurserna. Mer information om kurserna och hur man söker sig till dem fås av sjukskötaren på diabetespolikliniken, socialarbetaren eller Diabetesförbundet.

Uppdaterad 16.3.2023