Gå till sidans innehåll

Biopsiundersökningar vid diagnostisering av cancer hos barn och unga

För en slutlig cancerdiagnos behövs en provbit, dvs. biopsi, av cancertumören

För en slutlig cancerdiagnos behövs en provbit (biopsi) av cancertumören. Biopsitekniken beror på tumörens läge: en avvikande lymfkörtel tas vanligtvis helt och hållet som prov, från en större tumör (till exempel levertumör, njurtumör) tas en provbit i ultraljudsstyrning med en grov nål. Från en bentumör tas provbiten i en liten operation.

Hjärntumörer försöker man ta bort helt och hållet ofta redan vi diagnosskedet. Om tumören är belägen på ett ställe som är svårt att operera, tas först en provbit även av hjärntumörer. Provbitar och benmärgsprover av barn och unga tas under narkos.

Av provbiten görs vanligtvis både ett s.k. snabbprov som är en vävnadsbit som snabbt fryses in i mycket kallt flytande kväve och den egentliga histologiska provbiten. Patologen kan vanligtvis redan utgående från snabbprovet grovt fastställa om tumören är elakartad. Snabbprovet kan också ofta ge tilläggsbekräftelse för naturen av den misstänkta tumören. Svaret på snabbprovet fås inom mindre än en timme och ifall tumören enligt provet visar sig vara elakartad är det ibland möjligt att lägga in en central venkateter under samma narkos via vilken cytostatikabehandlingen senare kan inledas utan dröjsmål.

Den egentliga diagnosen fås först från det histologiska provet som behandlas grundligare. Resultaten från grundfärgningen fås vanligtvis inom några dagar, men om patologen behöver specialundersökningar för att säkerställa tumörtypen, kan det ta upp till flera veckor för att få det slutliga resultatet. Behandlingen kan dock vanligtvis inledas redan när grundundersökningarna blivit klara.

Utöver en histologisk undersökning kan man från provbiten göra flera olika slags tilläggsundersökningar. Från provbiten kan man till exempel genom molekylbiologiska metoder söka förändringar i cellernas arvsanlag som stärker diagnosen eller som kan möjliggöra en riktad läkemedelsbehandling.

Av cancertyperna konstateras leukemi från benmärgsprovet som hos barn och unga tas från tarmbenskammen i bäckenet. Du kan läsa om diagnostiseringen av leukemi på följande sida.

Uppdaterad 26.10.2022