Gå till sidans innehåll

Uppföljning av näringstillståndet hos barn och unga under cancerbehandlingen

Näringsbehandlingen baserar sig på en bedömning av näringsstatusen.

Uppföljningen av barnets eller den ungas allmänna tillstånd, vikt och längd samt att förutse problemsituationer och en god vård är viktiga faktorer när det gäller näringsbehandlingen.

Tillväxtkurvorna berättar om hur vikten och längden utvecklas och om förändringar i näringsstatusen. Genom att intervjua barnet, den unga och föräldrarna får man en bild av näringsintaget och matmängder.

Med hjälp av en matdagbok kan man närmare bedöma intaget av energi och näringsämnen.

Hos barn och unga med cancer kan ätandet och näringsstatusen förändras under behandlingens lopp. Därför bör näringsstatusen följas upp regelbundet. På så sätt kan man i tid identifiera patienter med risk för undernäring. Då man uppmärksammar näringsstatusen redan på förhand förebygger man samtidigt uppkomsten av undernäring. Att förebygga undernäring är lättare än att behandla den.

I vissa cancersjukdomar ska näringsfrågor särskilt uppmärksammas, eftersom tuffa behandlingar väsentligt kan försämra barnets eller den ungas näringsstatus.

Uppdaterad 26.10.2022