Gå till sidans innehåll

Legg-Calvé-Perthes sjukdom

Legg-Calvé-Perthes sjukdom är en relativt sällsynt höftsjukdom. De första symtomen på sjukdomen uppträder ofta hos barn i åldern 4–7 år. Det är viktigt att identifiera sjukdomen så att man med hjälp av behandling och uppföljning i rätt tid kan säkerställa att höften utvecklas.

Legg-Calvé-Perthes sjukdom i höger höft.

Legg-Calvé-Perthes sjukdom orsakas av en störning i blodcirkulationen i lårbenshuvudet, vars orsak är okänd. Störningen i blodcirkulationen leder till delvis nekros i lårbenshuvudets förbening, på grund av vilket lårbenshuvudets form förändras och det uppstår begränsad rörlighet och smärta i höften. Sjukdomen förekommer hos barn i lek- och skolåldern, oftare hos pojkar än hos flickor. Läkningsprocessen kan ta flera veckor. Prognosen är oftast god om sjukdomen bryter ut före skolåldern. I de allvarligaste fallen kan sjukdomen leda till rörelsehinder i höften, benlängdsskillnad och för tidig artros i vuxen ålder.

Symtomen på Legg-Calvé-Perthes sjukdom är en gradvis uppkommen smärta i höft, ljumske, lår eller knä, samt begränsad rörlighet i höften och hälta.

Legg-Calvé-Perthes sjukdom förekommer vanligtvis bara i en höft, men det är möjligt att sjukdomen senare även kan utvecklas i den andra höften. Därför är det nödvändigt att följa upp båda höfterna för att se om det finns symtom. Diagnosen ställs på grundval av en röntgenundersökning av höften. En magnetundersökning är sällan nödvändig.

Metallplatta som används vid ingreppet.

Syftet med behandlingen är att bevara höftens rörelseomfång, lårbenshuvudets normala runda form och höftens normala utveckling. Ju yngre ålder sjukdomen bryter ut i, desto mer framgångsrik är behandlingen. I de tidiga stadierna av sjukdomen är chanserna till återhämtning bättre.

Uppföljning kan vara en tillräcklig behandling. Behandlingen syftar till att hålla lårbenshuvudets form så rund som möjligt. En diagnos före sju års ålder ger i allmänhet en god prognos. Ett senare insjuknande/en symtomatisk sjukdom kräver oftare kirurgisk behandling. Ett ingrepp i lårbenshalsen eller höften syftar till att låta lårbenet sätta sig i höftledsgropen så att höften utvecklas normalt när den växer. Operationen kan utföras genom att vrida lårbenet och stödja det med en platta och skruvar. Alternativt kan höftledsgropen vridas så att den bättre överlappar lårbenet.

Höftsmärta kan behandlas med antiinflammatoriska läkemedel och genom att minska belastningen. Vid behov kan kryckor eller en rullstol användas för att underlätta rörligheten. Genom att undvika övervikt minskar också belastningen på höften. Rörelseövningar under ledning av en fysioterapeut spelar en viktig roll i alla stadier av sjukdomen.

Uppdaterad 1.2.2023