Gå till sidans innehåll

Bråck hos prematurbarn

Framför allt ljumskbråck är betydligt vanligare hos prematurer än hos fullgångna barn.

Bråck kallas det när en del av tarmen eller tarmkäxet har pressats igenom en svag punkt i bukväggen och in under huden. Bråcket syns som en utåtriktad utbuktning på huden. Bråck orsakar vanligtvis inte något omedelbart vårdbehov, utan en korrigerande operation görs planenligt med tidsbeställning.

Ljumskbråck kan uppkomma hos prematurer redan under sjukhusvården. Ibland uppkommer bråcket dock först efter utskrivningen. Då ska föräldrarna kontakta den behandlande enheten och meddela att barnet har fått bråck.

Ibland blir bråcket inklämt, vilket innebär att man inte kan återställa utbuktningen ens genom att trycka tillbaka det. Ljumskområdet är ömt och svullet, och det är tydligt att barnet har ont. Om bråcket inte går att trycka tillbaka ska barnet genast tas till jouren. På grund av risken för inklämning opereras bråcket vid några månaders ålder.

Navelbråck beror på bristfällig slutning av navelringen. Inklämning är ovanligt. Navelbråck läker vanligtvis av sig själv. Om kirurgisk behandling behövs, görs den tidigast vid 3–4 års ålder.

Uppdaterad 5.1.2023