Gå till sidans innehåll

Åtgärder under narkos under behandling av cancer hos barn och unga

Vissa åtgärder och behandlingar under cancerbehandlingarna görs under narkos.

Åtgärderna och behandlingarna kan ibland vara smärtsamma och skrämmande för ett barn. Å andra sidan kan det vara viktigt att barnet hålls på plats för att behandlingen ska lyckas. Därför är det ibland nödvändigt att söva ned barnet.

Patienter som kommer hemifrån till en åtgärd under narkos vårdas på dagsjukhuset samt på avdelningen. På dagsjukhuset utförs endast småingrepp, varefter patienten kan skrivas ut samma dag. Sådana ingrepp är benmärgspunktioner, lumbalpunktioner (likvor), administrering av intratekalmedicinering (it-läkemedel) och borttagning av en tunnelerad central venkateter eller port.

Dessutom sövs barn ned vid behov för strålbehandling och olika bilddiagnostiska undersökningar. De vanligaste bilddiagnostiska undersökningarna som görs under narkos är magnetundersökningar (MRI), datortomografiundersökningar (DT) och isotopavbildning, det vill säga gammascintigrafi (bland annat benscintigrafi och MIBG-undersökning).

Efter narkosåtgärden ska patienten vid utskrivningen ha en följeslagare och en annan person som kör bilen.

Fasta före narkosen

Före narkosen ska barnet inte äta på 6 timmar och inte dricka på 2 timmar, om inte anestesiläkaren bestämmer annat.

Tillåtna drycker 2 timmar före narkosen är en måttlig mängd (högst 2 dl) klara vätskor, dvs. svaga safter och vatten. Efter mat, mjölk och juicer krävs en fasta på minst 6 timmar.

Dessa åtgärder behövs för att förhindra risken för aspiration, dvs. att barnet kräks under narkosen och får innehållet i lungorna. Om patienten har regelbunden medicinering är det bra att diskutera med vårdpersonalen på förhand om morgonmedicinen ska tas.

Bedövningssalva lindrar smärta

Bedövningssalva används hos barn för att minska sticksmärtan i samband med inläggning av en kanyl och genomförandet av ett lokalt ingrepp.

Bedövningssalva eller -plåster för inläggning av kanyl läggs på handryggen eller i armvecken eller på andra ställen där patienten har synliga kärl (till exempel insidan av handleden). För en lumbalpunktion läggs bedövningssalva på ländryggen vid höftkotorna och i samband med en borttagning av en tunnelerad central venkateter i roten av katetern.

Bedövningssalva kan köpas vanligtvis receptfritt på apoteket. Bedövningssalva bör strykas på injiceringsställen, gärna båda handryggarna (vid behov också i armvecket) minst 1 timme före ingreppet. Om resan till sjukhuset tar mer än 2 timmar, tas salvan bort under resan. Bedövningsmedlet verkar i flera timmar efter att salvan tagits bort.

Det finns olika slags bedövningssalvor och alla passar nödvändigtvis inte alla. Vissa salvor kan orsaka lokala allergiska hudreaktioner. Om detta sker, ska man börja använda ett annat preparat och diskutera frågan med den vårdande enheten.

Uppdaterad 26.10.2022