Gå till sidans innehåll

Diagnostisering och undersökning av blåsexstrofi och epispadi

Diagnoserna blåsexstrofi och epispadi ställs eller bekräftas oftast hos nyfödda. Efter diagnosen säkerställs att patienten inte har strukturella avvikelser i andra organ. Andra avvikelser är dock inte vanliga.

Numera konstateras största delen av blåsexstrofier redan före födseln med ultraljudsundersökning. Blåsexstrofin påverkar inte valet av förlossningssätt. Hos nyfödda skyddas den öppna blåsskivan med lämpligt täckmaterial och barnet genomgår nödvändiga undersökningar. Sådana är åtminstone röntgen av lungorna och bukområdet och ultraljudsundersökning av buken för att kontrollera de inre organens kondition samt oftast även ultraljudsundersökning av hjärtat. I ett senare skede, vanligtvis efter återhämtningen efter slutningsoperationen, görs en undersökning av höfterna.

Epispadi kan vanligen inte observeras under fostertiden utan konstateras oftast hos pojkar som nyfödda. Ibland kan förhuden ha slutit sig vid epispadi, varvid patienten i allmänhet konstateras ha en dold penis där penisen ser mycket liten ut och är på sätt och vis dold under bukbetäckningarna. Epispadi konstateras när man börjar behandla en dold penis eller svår sängvätning. Hos de flesta pojkar förekommer dock inga strukturella avvikelser i penisen i samband med en dold penis och oftast korrigeras den av sig själv när barnet växer.

Hos flickor kan epispadi identifieras i undersökningen av könsorganen, men på ytan är fyndet i allmänhet så lindrigt att det på grund av sin sällsynthet ofta inte upptäcks eller identifieras förrän senare. Epispadi hos en flicka konstateras typiskt när man undersöker ovanligt kraftig, närmast ansträngningsrelaterad inkontinens.

Uppdaterad 16.6.2021