Gå till sidans innehåll

Frakturer i nedre delen av överarmsbenet hos barn och unga

Hos barn och unga i växande ålder är en fraktur i nedre delen av överarmsbenet den tredje vanligaste frakturen i de övre extremiteterna.

Frakturer i överarmsbenet uppkommer vanligtvis bland annat vid fall från en klätterställning eller trampolin eller till följd av att barnet ramlat med cykeln. Diagnosen säkerställs med en röntgenundersökning.

Behandlingen beror på frakturens svårighetsgrad. Lindrigare frakturer behandlas med en collar-cuff medan läkning av svårare frakturer kräver att frakturen fixeras i en operation där man också ofta gipsar armen.

Gips eller en collar-cuff bärs vanligtvis i 3–4 veckor. När gipset tagits bort är det mycket viktigt att barnet eller den unga börjar använda sin hand så normalt som möjligt och gör dagliga rörelseövningar för att få bort stelheten som orsakats av gipset och frakturen.

Om rörelserna i underarmsleden inte normaliseras inom tre veckor efter att gipset tagits bort, uppmanas föräldrarna att kontakta den behandlande enheten för att komma överens om ett besök till fysioterapeuten.

Barn och unga kan återgå till skolidrotten och hobbyer ca två månader efter frakturen förutsatt att rörelserna i underarmsleden är smärtfria och har återställts.

Uppdaterad 14.3.2022