Gå till sidans innehåll

Feberkramper

Med feberkramp avses ett anfall där barnet stelnar och/eller rycker, antingen symmetriskt eller på ena sidan, och som inträffar vid hög feber, vanligtvis under stegringsfasen. Ibland är det först efter ett krampanfall som man upptäcker att barnet har feber. Feberkramper är vanligast hos barn i åldern 6 månader till 6 år. Orsaken till feberkramper är inte känd, men tendensen är ärftlig och feberkramper har ibland en tendens att återkomma.

När barnet har ett krampanfall stelnar kroppen, blicken är tom och ögonen kan vändas uppåt. Man får ingen kontakt med barnet och hen förlorar medvetandet. Detta åtföljs vanligen av ryckande spasmer i extremiteterna. Kramperna kan störa andningen och göra att huden blir blå på grund av syrebrist. I de flesta fall får barnet dock tillräckligt med syre. Under ett anfall kan urin och/eller avföring läcka ut. Ett typiskt anfall varar några minuter, varefter barnet återfår medvetandet men ofta är trött.

Feberkramper ser skrämmande ut, men de är oftast kortvariga och upphör av sig själva på några minuter. Feberkramper är sällan farliga och betyder inte att barnet har eller kommer att få epilepsi. Feberkramper skadar inte barnets utveckling. Barn med epilepsi är dock också benägna att få epileptiska anfall när de har feber.

Första gången ett barn får feberkramper bör man alltid kontakta en läkare för att ta reda på orsaken till febern och få anvisningar om hur man behandlar febern effektivt och hur man behandlar eventuella fortsatta anfall.

Feberkramper är vanliga hos barn: före fem års ålder drabbas cirka 7 procent av barnen av feberkramper.

 • Håll dig lugn och stanna hos barnet.

 • Under ett anfall är det viktigt att förhindra att barnet skadar sig själv och att se till att barnet andas obehindrat.

 • Om du har fått anvisningar om att använda ett anfallsläkemedel på grund av tidigare feberkramper hos ditt barn ska du följa anvisningarna.

 • För att kyla ner barnet kan du till exempel klä av barnet och öppna ett fönster i rummet.

 • Om barnets medvetandegrad är nedsatt bör man inte ge orala febernedsättande läkemedel. Om du har rektala febernedsättande läkemedel hemma kan du administrera dem i ändtarmen.

 • När medvetandegraden har återgått till det normala ges ett oralt febernedsättande läkemedel.

 • Om barnet är yngre än tre månader. Feberkramper hos barn under 3 månader är sällsynta och kräver alltid undersökningar på sjukhus.

 • Om det är första gången som barnet har feberkramper.

 • Om feberkramperna varar längre än några minuter.

 • Om feberkramperna återkommer inom 24 timmar.

 • Om kramperna sker på ena sidan av kroppen.

 • Om barnet inte återställs efter anfallet.

Barnet kan gå till daghemmet eller skolan när hens temperatur är normal och barnet kan följa med i vårdplatsens eller skolans dagliga rytm.