Gå till sidans innehåll

Andra kärlavvikelser

Ett eldsmärke är en medfödd missbildning av kapillärerna. Det är en rödaktig fläck på huden.

Eldsmärket är också känt som naevus flammeus, portvinsfläck och ”storkbett”.

Det finns två olika typer av eldsmärken. Ett ytligt eldsmärke eller storkbett förekommer vanligtvis hos spädbarn nära kroppens mittlinje på nacken, pannan, näsan eller överläppen. Fläcken är rosa och bleknar av sig själv under de första levnadsåren. En portvinsfläck är klart mörkare än ett storkbett. Den sitter vanligtvis på pannan, kinden eller nedre delen av ansiktet.

Om eldsmärket är ett betydande estetiskt besvärligt för barnet eller den unga kan det avlägsnas med hjälp av en pulsfärglaser. En portvinsfläck i ansiktet kan vara ett tecken på Sturge-Webers syndrom, som också är förknippat med förändringar i det centrala nervsystemet.

Information om sällsynta kärlavvikelser finns i Huset för genetik och sällsynta sjukdomar.

Uppdaterad 21.10.2022