Gå till sidans innehåll

Föräldrarnas betydelse vid behandling av smärta hos nyfödda

Föräldrarnas deltagande icke-medicinsk smärtlindring är viktig, eftersom barnet då kan höra ljud som är bekanta från fosterstadiet och lära sig hur föräldrarna tar hand om hen.

Föräldrarnas deltagande har visat sig ha en positiv effekt på smärtbehandlingen under intensivvården av babyn.

Till en början kan det vara svårt för föräldrarna att se vad deras barn behöver, gillar eller finner tröstande. Genom att vara med barnet och ta hand om hen lär sig föräldrarna så småningom att känna igen och förstå det nyfödda barnets behov och lämpliga metoder för att trösta barnet och lindra smärta. Vårdpersonalen hjälper föräldrarna att tolka barnets signaler. Tillräcklig information om de undersökningar och åtgärder som utförs på barnet, tidpunkten för dessa och identifiering av föräldrarnas möjligheter till smärtlindring hjälper föräldrarna att delta i smärtlindringen hos det nyfödda barnet.

Föräldrarnas deltagande stärker känslan av föräldraskap, vilket inbegriper känslan av att vara mamma och pappa till just det här nyfödda barnet. Då kan förälderns upplevelse av att vara med och hjälpa sitt eget barn också lindra känslorna kring barnets tillstånd och intensivvården. Dessutom främjar föräldrarnas deltagande relationen mellan barn och förälder, vilket är viktigt när man anpassar sig till rollen som mamma och pappa i en ny livssituation, även efter utskrivning från sjukhuset.

Fördelarna med föräldrarnas deltagande i barnets smärtlindring

  • Barnet känner igen föräldrarnas sätt att ta hand om hen.

  • Barnet hör ljud som är bekanta från fosterstadiet.

  • Hjälper föräldrarna att identifiera barnets behov och signaler.

  • Stärker känslan av föräldraskap.

  • Främjar det tidiga samspelet.

  • Förbättrar genomförandet av icke-medicinsk smärtbehandling.

I princip kan föräldrarna delta i all icke-medicinsk smärtlindring om de får tillräcklig vägledning och stöd. Föräldrarna kan hålla ett öga på vilka icke-medicinska metoder deras barn gillar.

Föräldrar kan vara oroliga och rädda för att möta smärtan hos den nyfödda och för att se olika åtgärder. Det lönar sig att diskutera om sina känslor med vårdpersonalen och tillsammans hitta en lösning. Emotionellt stöd från vårdpersonalen främjar ofta föräldrarnas deltagande i sitt barns smärtlindring.

Ibland är det dock inte möjligt att delta i alla åtgärder eller också känner sig föräldern oförmögen att delta i barnets smärtlindring i det ögonblicket. Även då är hen en lika värdefull förälder för sitt eget barn.

Uppdaterad 2.2.2023