Gå till sidans innehåll

Smärta i knäskålssenans fäste hos barn i växande ålder (Osgood-Schlatters sjukdom)

Osgood-Schlatters sjukdom är den vanligaste typen av belastningsorsakad knäsmärta hos barn som växer. Prognosen för återhämtning är god.

Vid Osgood-Schlatters sjukdom är smärtan lokaliserad till knäskålssenans fäste.

Vid Osgood-Schlatters sjukdom är smärtan lokaliserad till knäskålssenans fäste. Sjukdomen är vanlig hos flickor som är aktiva inom idrott och hos pojkar under pubertetens tillväxtspurt. Symtomen försvinner vanligtvis av sig själva när tillväxten har upphört.

Symtom och fynd

Symtomen är smärta och svullnad, särskilt vid ansträngning (löpning och hoppning), i knäskålssenans fäste, det område där patellarsenen fäster vid skenbenet.

Diagnos

En undersökning av knäskålssenans fäste visar att det är ömt vid tryck och knackning. Behovet av röntgenbild övervägs från fall till fall.

Behandling och egenvård

Som behandling rekommenderas att undvika idrottsgrenar som orsakar symtom (löpning och hoppgrenar). Det rekommenderas dock att man fortsätter att utöva grenar där symtomen är mindre frekventa (t.ex. simning och cykling). Om man fortsätter att idrotta med hjälp av smärtmedicinering kan det leda till att patellarsenan lossnar från skenbenet, vilket kräver kirurgisk behandling.

Uppdaterad 1.2.2023