Gå till sidans innehåll

Att stödja tal- och språkutvecklingen hos barn

Tal- och språkutvecklingen stärks genom att stödja utvecklingen i vardagliga situationer i hemmet och på daghemmet.

Barnets tal- och språkinlärning kan stödjas i vardagliga interaktioner: involvera barnet i vardagliga aktiviteter genom att berätta för hen vad som görs. Tilltala barnet och ställ frågor, lyssna på barnet samt reagera och svara när barnet tar initiativ till kontakt.

När du kommunicerar med barnet är det bra att se till att ha ögonkontakt med barnet. Genom ögonkontakt lär sig barnet också ömsesidighet i tal. Korta, tydliga meningar och gester eller pekningar gör talet mer begripligt.

Barnet får höra namn på saker och ting och får veta vad som görs. Ni kan till exempel titta på bilderböcker och läsa sagor tillsammans. Det är bra att ha lugna pratstunder med barnet, där ni kan diskutera ämnen som barnet får välja. Barnet blir hörd och får sina frågor besvarade. Samtalet kan utvidgas genom att ge mer information om ämnet.

Barnet får exempel på hur man leker (till exempel sköta om en docka, matlagningslek, billek, bollspel, kittling och kurragömmalek) och vägleds vidare om hen hakar upp sig på något.

När man berättar för barnet vad som händer härnästtill följande är det viktigt att vara konsekvent: vi tar först på oss utomhuskläder och skor och går sedan ut. På så sätt verbaliserar den vuxna ett handlingsmönster som ska följas för barnet — med andra ord sätter den vuxna gränser. Man kan också be barnet berätta instruktionerna med egna ord för att försäkra sig om att hen har förstått.

Det är viktigt att vara närvarande i barnets vardag. TV och datorspel kan inte ersätta ömsesidig kommunikation. För barn i lekåldern är det bäst att begränsa skärmtiden till en timme om dagen.

Beröm, uppmuntra, vägled och instruera barnet. Ge barnet trygghet, stöd och kärlek så att hen känner sig viktig och älskad precis som hen är.

Användning av bilder för att stödja tal- och språkutvecklingen

Bilder kan användas för att hjälpa barn att variera sina sätt att interagera och uttrycka sig, liksom hens förmåga att producera och förstå tal. En talterapeut kan hjälpa dig att stödja barnets tal- och språkutveckling genom användning av bilder. I videon visas hur man kan använda bilder i barnets vardag.

Uppdaterad 19.1.2023