Gå till sidans innehåll

Kirurgisk behandling av cancer hos barn och unga

En så omsorgsfull borttagning av cancertumören som möjligt genom en operation är fortfarande kritiskt viktigt i behandlingen av många fasta tumörer.

I vissa fall kan en operation vara den enda behandlingsformen av också en malign tumör och godartade tumörer behandlas vanligtvis med en operation. En kirurgisk behandling av cancertumörer kombineras oftast med cytostatika- och strålbehandling för att uppnå bästa möjliga slutresultat.

Operationen planeras och tidsinställs så att man å ena sidan säkerställer en så fullständig borttagning av tumören som möjligt, men å andra sidan minimerar den skada operationen orsakar.

Eftersom målet är att ta bort cancertumören i sin helhet och även vävnaden intill tumören för att förebygga återfall, är man ibland tvungen att utföra operationer som skadar patienten.Till exempel amputeringar av extremiteter är ibland nödvändiga vid behandling av skelettcancer.Även i dessa fall strävar man efter att med alla medel säkerställa bästa möjliga funktionsförmåga efter operationen.

För den operativa behandlingen av cancer i barndomen ansvarar universitetssjukhusens specialutbildade neurokirurger, barnortopeder, barnkirurger och plastikkirurger.

Uppdaterad 26.10.2022