Gå till sidans innehåll

Plattfot, lågt fotvalv

Plattfot är en del av den normala utvecklingen under barnets första levnadsår.

Plattfot är när fotens leder och muskler ger efter för mycket och fotens linjära fotvalvsstruktur är låg eller saknas. Vanligtvis utvecklas fotens form innan skolåldern. Ärftliga faktorer spelar en stor roll för plattfot.

Symtom och fynd

Plattfot ger vanligtvis inga symtom. Om det förekommer smärta måste orsaken till smärtan identifieras. Förekomsten av plattfot är för det mesta normal och starkt kopplat till arvsanlag. Ibland kan det finnas underliggande sjukdomar, vilket vid behov utreds från fall till fall.

Diagnos

Plattfotens linjära fotvalv syns tydligt när man står på tårna.

Hos småbarn är flexibel plattfot normalt och kräver inga särskilda undersökningar. Ofta syns ändå fotens fotvalvsstruktur när barnet står på tårna. Om man misstänker andra sjukdomar måste barnets allmäntillstånd bedömas och nödvändiga undersökningar utföras enligt läkarens bedömning.

Behandling och egenvård

Flexibel och symtomfri plattfothet kräver ingen behandling. Behandlingen av symtomatiska flexibla plattfötter omfattar fysioterapeutiska övningar och en stödjande sko. Stödsulor kan lindra eventuell smärta. En individuellt planerad behandling är nödvändig om plattfotheten orsakar symtom. Kirurgisk behandling av flexibel plattfot är mycket sällan motiverad hos barn och ungdomar.

Uppdaterad 1.2.2023