Gå till sidans innehåll

Behandling av hjärtsjukdomar på Nya barnsjukhuset i Helsingfors

Alla ingrepp och behandlingar som har att göra med hjärtfel, dvs. hjärtoperationer och kateterisering, har centraliserats till Nya barnsjukhuset i Helsingfors.

De vanligaste hjärtsjukdomarna hos barn är medfödda hjärtfel, hjärtrytmrubbningar och hjärtmuskelsjukdomar. Konstaterande av hjärtsjukdomar, uppföljning och behandling är ett multidisciplinärt samarbete. En smidig kontinuitet i vården i vuxen ålder och hjärtpatienters jämställda behandling i samhället utvecklas i samarbete med enheterna som vårdar vuxna. Tidig diagnostisering av personer med medfödda hjärtfel främjas redan från fostertiden.

Patientens vårdväg

Nya barnsjukhuset i Helsingfors tar hand om diagnostiseringen, behandlingen och uppföljningen av barnkardiologiska patienter inom HUS-området. Patienterna kommer för behandling med remiss. Majoriteten av patienterna på hjärtavdelningen kommer från sjukvårdsdistrikt som ligger utanför specialupptagningsområdet.

De övriga sjukvårdsdistrikten tar hand om diagnostik, ingreppsfri behandling och uppföljning av patientgruppen inom sitt eget område. Behandlingen och uppföljningen av patienter från andra områden än HUS-området fortsätter efter ingreppet på den barnkardiologiska enheten inom det egna området.

På Nya barnsjukhuset i Helsingfors behandlas bl.a. patienter som kommer för kateterisering av hjärtat, behandlingar som korrigerar hjärtrytmrubbningar, insättning av pacemaker, bilddiagnostiska undersökningar, patienter som kommer för att inleda läkemedelsbehandling och för operation samt för att återhämta sig efter ingrepp.

Kvalitetslöfte

Genom att centralisera behandlingen av svåra sjukdomar till ett ställe kan man garantera en hög kvalitet på behandlingen. Vi garanterar en förstklassig behandling av hjärtsjukdomar hos barn genom internationell kompletterande utbildning samt genom att utbilda läkare och vårdpersonal i hemlandet.

På Nya barnsjukhuset i Helsingfors genomförs aktivt forskning som är kopplad till hjärtsjukdomar. Vi har bildat nätverk med många stora utländska sjukhus som behandlar hjärtsjukdomar hos barn och på dessa centra har man även skaffat kompletterande utbildning.

Samarbetet med både andra barnkardiologiska enheter och kardiologer som behandlar vuxna inom det egna landet är viktigt. Vi har även ett aktivt samarbete med patientorganisationen Hjärtebarn och -vuxna rf.

Vår enhet är godkänd som medlem inom det europeiska referensnätverket för sällsynta hjärtsjukdomar (ERN), vilket är en bekräftelse om mångsidig och förstklassig verksamhet inom enheten och erbjuder en möjlighet att upprätthålla en hög nivå på vården med hjälp av kontinuerligt informationsutbyte.

År 2016 utfördes 282 hjärtoperationer på Barnkliniken, varav en fjärdedel utfördes på nyfödda. Det totala antalet besök på barnkardiologiska polikliniker, konsultationer och mottagningar för fosterkardiologi var över 4 400.

Vi följer även antalet s.k. skadliga händelser, komplikationer vid ingrepp och antalet och typen av avdelningsinfektioner på vår enhet. Responslådan på polikliniken och på vårdavdelningen är kontinuerligt i bruk och verksamhetens kvalitet granskas även genom nöjdhetsenkäter som genomförs då och då. Verksamheten förbättras och utvecklas aktivt utgående från kundresponsen och den interna responsen.

Barnhjärtläkare, dvs. barnkardiologer, hjärtkirurger och intensiv- och anestesiläkare deltar i vården av hjärtpatienter. Gemensamma multidisciplinära möten hålls dagligen. I vårdarbetet deltar specialsjukskötare och barnskötare på hjärtpolikliniken, hjärtavdelningen, operations- och intensivvårdsavdelningen, uppvakningsrummet, dagsjukhuset och kateteriseringslaboratoriet.

Beroende på barnets behov deltar också en näringsterapeut, en rehabiliteringshandledare, en fysioterapeut, en socialarbetare, en genetiker och en psykiater eller en psykolog i vården av hjärtpatienter. På polikliniken och avdelningen finns även en avdelningssekreterare som har en viktig roll i bl.a. patientrådgivning.

En barnträdgårdslärare och sjukhusskolan har hand om patienternas trivsel och skolgång. Sjukhusclowner kommer också och roar barnpatienterna.

Uppdaterad 3.2.2023