Gå till sidans innehåll

Information om hjärtsjukdomar hos barn

Prognosen för medfödda hjärtfel är god. Den största delen av dem som opererats på grund av ett medfött hjärtfel behöver dock uppföljning under hela livet.

I Finland föds årligen cirka 550 barn med ett medfött hjärtfel. Prognosen för de flesta strukturella hjärtfelen är bra och risken för sent insjuknande är ganska liten. Barnets tillstånd följs dock upp genom hela livet.

Vissa hjärtfel kan läka spontant. Ibland är felet så lindrigt att det inte stör hjärtats funktion och påverkar inte patientens tillstånd. Då behöver inte felet korrigeras.

Medfödda hjärtfel kan delas i septumdefekter, aortastenos och komplexa fel, där barnet till exempel kan sakna en av hjärtkamrarna eller en hjärtklaff.

Strukturella hjärtfel hos barn skiljer sig väsentligt från hjärtproblem hos vuxna. Behandlingen av kongenitala, dvs. medfödda hjärtfel kräver specialistkunskap både för att konstatera hjärtfelet och för att behandla det.

Förutom strukturella hjärtfel lider barn också av hjärtrytmrubbningar och sjukdomar i hjärtmuskeln. Dessa är dock betydligt mer sällsynta hos barn än hos vuxna.

Tekniken för behandling av medfödda hjärtfel utvecklas ständigt. Särskilt vid behandling av komplicerade hjärtfel är det viktigt att kombinera kateteråtgärder och kirurgisk behandling, vilket gör att det behövs färre operationer under patientens livstid.

I Finland behandlas de allvarligaste hjärtfelen hos barn centraliserat på Nya barnsjukhuset i Helsingfors.

Uppdaterad 3.2.2023