Gå till sidans innehåll

Blodutstryk

Ett blodutstryk från ett blodprov undersöks alltid när man beslutar att göra en benmärgsundersökning.

Blodutstryket är en del av benmärgsundersökningen, men kan också ibland undersökas separat, till exempel när man bedömer blodplättarnas storlek eller formen på röda blodkroppar. En laboratorieskötare gör ett blodutstryk av blodprovet på ett provglas. Läkaren undersöker blodutstryket med ett mikroskop och ger ett utlåtande om sina observationer.

Undersökningen används för att fastställa om blodprovet innehåller avvikelser i de röda blodkropparnas struktur eller blodkroppar som verkar maligna.

Uppdaterad 9.6.2022