Gå till sidans innehåll

Rutiner skapar trygghet

Samma aktiviteter dag efter dag, vecka efter vecka, månad efter månad – tristess eller vardagens underbara förutsägbarhet?

En regelbunden dagsrytm och konsekventa gränser, och att man håller sig till dem, skapar trygghet och förutsägbarhet för barnet. Hen får upplevelsen att man kan lita på den vuxna. När rutinerna väl är etablerade är det inte så farligt att ibland avvika från dem. Om det inte finns några rutiner blir det svårt att hantera livet.

En bra vardagsrutin består av en välbekant dygnsrytm, regelbundna måltider, motion, hobbyer, tid för avkoppling och tid för vänner och familj.

I en bra dagsrytm är vissa tider reserverade för vissa aktiviteter:

  • Förskola eller skoltid

  • Måltider

  • Tid utomhus eller för hobbyer

  • Kompistid

  • Skärmtid

  • Tid att vila

Om och när livet känns kaotiskt lönar det sig att stanna upp och fundera över vilka saker som skapar kaoset eller känslan av kaos. Ordna till exempel ett familjemöte, enligt bilden nedan, för att diskutera hur ni kan hantera vardagens rytm och lugna ner livet.

Uppdaterad 10.2.2023