Gå till sidans innehåll

Hur hjälpa barn gå ner i vikt?

Barnets viktkontroll angår hela familjen och i synnerhet föräldrarna.

De främsta målen är att ändra hela familjens matvanor och ätande, öka den fysiska aktiviteten, se till att barnet får tillräcklig med vila samt barnets välbefinnande och hälsa.

Om de egna resurserna tar slut kan man få hjälp från rådgivningen och skolhälsovården. I allvarligare situationer kan man få hjälp från polikliniken för barnsjukdomar.

Genom att samarbeta med vårdpersonalen kan man hitta de egna resurserna och den egna motivationen. Familjens egna önskemål och mål är alltid utgångspunkten för vården.

Livsstilsförändringar hjälper barnet att bli smalare och undvika ytterligare sjukdomar eller lindra dem. För de flesta barn räcker det med att hålla vikten oförändrad, så att barnet blir smalare i takt med att hen växer i längd.

Vid svår fetma eller fetmarelaterade associerade sjukdomar är målet att uppnå en långsam viktminskning: för 6–11-åringar högst 0,5 kg per månad och från 12 års ålder högst 1 kg per månad. Att sätta upp för strikta mål kan ha en negativ inverkan på barnets tillväxt och utveckling.

Var kan jag få mer hjälp?

  • Det första stället du kan vända dig till för att få hjälp med att förändra familjens livsstil är din rådgivning eller skolhälsovården.

  • Det är möjligt att få hjälp med utmaningar i uppfostran från familjerådgivningen.

  • Näringsterapeuter, som är experter på mat och ätbeteende, kan hjälpa med att ändra matvanorna.

  • Man kan fundera på sätt att öka den fysiska aktiviteten och vilken typ av fysisk aktivitet som är lämplig tillsammans med idrottsinstruktörer och fysioterapeuter.

  • Barnet hänvisas till den specialiserade sjukvården för undersökningar och behandling om fetman är svår eller om man misstänker att viktökningen beror på en bakomliggande sjukdom.

Uppdaterad 10.2.2023