Gå till sidans innehåll

Vanliga frågor om frakturer hos barn och unga

Centrala frågor och svar om behandling av frakturer hos barn och unga.

Sökningen ger information om behandling av frakturer hos barn och ungdomar. Ämnena gäller frågor som ofta ställs per telefon eller på mottagningen.

Följ i första hand de instruktioner din läkare ger.

 • Varför haltar barnet efter att ha fått gipset borttaget?

  En fraktur på en nedre extremitet är en smärtsam händelse som även ett litet barn kommer att minnas även efter att gipset har tagits bort. Det är vanligt att man har vissa känslor i skadeområdet efter gipsbehandling och/eller kirurgisk behandling. Barnet kommer naturligt att vara försiktigt med en bruten extremitet tills hen genom att pröva sig fram upptäcker att den klarar av belastningen igen.

  Vid frakturer i de nedre extremiteterna, som är förknippade med långa perioder utan belastning samt gipsning, är muskelstyrkan i den skadade extremiteten också avsevärt nedsatt, vilket kan återspeglas i onormal gång och snabbare trötthet vid rörelse.

  Nyckelord: fraktur i nedre extremitet, gips, avlägsnande av gips

 • Varför finns det en knöl på frakturstället efter att gipset tagits bort?

  När frakturen läker bildas först ett tjockare nytt ben i området, som kan kännas som en fast knöl utanpå huden. Detta är ett normalt fenomen som är mer uttalat på ben som ligger nära hudens yta (t.ex. nyckelbenet). Det överflödiga benet försvinner inom ett år.

  Nyckelord: avlägsnande av gips, knöl

 • Varför ser extremiteten krokig ut efter att gipset har tagits bort?

  Till skillnad från vuxna korrigeras vissa milda benfelställningar hos växande barn och unga med tiden när kroppen växer. Milda felställningar har inte heller någon effekt på återhämtningen från frakturer eller på extremitetens funktion, så skadan är främst kosmetisk och kortvarig.

  Om patienten inte har setts över av en läkare när gipset avlägsnas och om extremiteten ser märkbart krokig ut, kontakta den behandlande instansen under kontorstid.

  Eventuella korrigerande operationer för felställda frakturer utförs vanligtvis tidigast inom sex månader efter skadan.

  Nyckelord: avlägsnande av gips, sned extremitet

 • Varför är extremiteten fortfarande stel efter att gipset tagits bort, leden rätas inte ut eller böjs?

  Om frakturen har inträffat nära eller i leden är det normalt att leden är stel i början av återhämtningen. Ledrörligheten återkommer vanligen genom aktiv användning av extremiteten, dvs. genom ledrörelse. Det är därför man rekommenderar att leden ska användas aktivt så snart det är möjligt för att frakturen ska läka.

  I de flesta fall återgår rörelserna i extremiteterna till det normala eller nästan normala inom några månader.

  Särskilt vid armbågsledsskador kräver återhämtning av rörelseomfånget aktiv ledrörelse och träning, särskilt för att återfå full uträtning, se videon i den första uppgiften på vägen.

  Kontakta den behandlande instansen om det finns en rörelsebegränsning i leden som stör barnets dagliga aktiviteter.

  Nyckelord: avlägsnande av gips, styvhet

 • När kan man idrotta efter att ha fått gipset borttaget?

  Läkaren har gett instruktioner på mottagningen om när det är säkert att fortsätta idrotta. Detta påverkas av många saker, t.ex. grenen, typen av fraktur och barnets ålder. Det är viktigt att rörelsen och funktionen i lederna i närheten av det brutna benet är helt återställda innan man börjar idrotta. Detta minskar avsevärt risken för ytterligare skador.

  Nyckelord: avlägsnande av gips, idrott

 • När kan jag återgå till skolgymnastiken?

  Den behandlande läkaren tar gärna ställning till hur och när det är säkert för dig att återgå till skolgymnastiken med tanke på din skada. Läkaren kan vid behov utfärda ett läkarintyg där hen rekommenderar att du avstår från skolgymnastiken eller att du undviker vissa saker inom skolgymnastiken. Intyget skickas till läraren, som avgör frågan.

  Nyckelord: gymnastik, skola

 • När kan jag duscha, bada bastu eller simma efter att ha fått mina spikar borttagna?

  Du kan duscha inom 24 timmar efter att spikarna tagits bort. Du kan bada bastu eller simma när såren inte längre utsöndrar sekret och har en hård skorv på sig, vilket vanligtvis är tidigast 2–3 dagar efter att spikarna tagits bort

  Nyckelord: spikar, avlägsnande av spikar, bastu, dusch, simning

 • Hur reser man till skolan med ett gips?

  Man kan ta sig till skolan som vanligt till fots eller med kollektivtrafik med en gipsad övre extremitet.

  För grundskolelever som har gips på nedre extremiteten skriver läkaren vanligtvis en rekommendation om skoltransport under den tid som gipsbehandlingen pågår. Äldre barn med gips kan transporteras med buss om resan till busshållplatsen är kort. Det egentliga beslutet fattas av skolan på grundval av läkarens utlåtande. Praxisen skiljer sig åt mellan kommuner och skolor.

  Elever i gymnasiet och yrkeshögskolor måste ordna sin egen transport till och från skolan.

  Nyckelord: gips, skola

 • Vad händer om ett barn i lekåldern inte använder extremiteten efter att gipset tagits bort?

  Barn är ofta försiktiga med att använda en bruten extremitet under några dagar efter att gipset tagits bort. Om ett litet barn med en bruten hand eller arm inte återgår till normal lek inom ett par veckor, kontakta den behandlade instansen dagtid.

  Nyckelord: avlägsnande av gips, orörlighet

 • Vad ska man göra om man misstänker en infektion i ett operationssår?

  Det första symtomet på en infektion är långvarig, progressiv smärta, som vanligtvis åtföljs av ökande rodnad och svullnad i sårområdet. I sådana fall ska man kontakta den behandlande instansen dagtid.

  Om det utöver ovanstående symtom förekommer feber på över 38 grader, frossa eller tjockt varigt sekret från såret, ska du omedelbart kontakta den behandlande instansen om möjligt, eller om inte, kontakta en annan akutmottagning.

  Nyckelord: operation, infektion, smärta

 • Vad ska man göra om man kan se en trådspets i såret?

  Hos barn används ofta smältande suturer för att försluta sår, och suturerna faller ut av sig själva inom ca två veckor. Om det fortfarande finns smältande suturer på hudytan vid den tidpunkten kan du försöka skrapa bort dem försiktigt.

  Om ändan av en tråd sticker ut, men såret inte är infekterat, är det ingen brådska. Nämn saken vid nästa kontrollbesök. Om det är mer än en månad kvar till nästa kontrollbesök eller om det inte har planerats något besök, kontakta den behandlande instansen eller hälsocentralen.

  Nyckelord: sår, tråd

 • Vad gör man om gipset blir blött?

  Gipset ska få torka av sig självt, och en hårtork eller någon annan apparat som påskyndar torkningsprocessen ska inte användas. Om du misstänker att huden under gipset inte torkar, kontakta den behandlande instansen dagtid.

  De flesta nyare gipser bryts inte ner när de är våta, utan riskerar att huden blir fuktig under det våta gipset. Traditionellt kalkgips mjukas upp av vatten, och om du misstänker att gipset smulas sönder eller mjukas upp bör du kontakta den behandlande enheten.

  Nyckelord: gips, blöta

 • Vad ska man göra om gipset är spänt eller skavar?

  Om gipset sitter hårt eller är smärtsamt ska extremiteten höjas i upphöjt läge (den brutna kroppsdelen ska ligga ovanför hjärtats nivå) i ½–1 timme. Om det fortfarande känns ett tryck, kontakta den behandlande instansen dagtid.

  Om det finns ett spänt gips runt extremiteten, t.ex. ett stövelformat gips eller en gipshylsa, kan det leda till att mjukdelarna pressas åt när extremiteten sväller upp. Svår smärta som påminner om nervsmärta och inte kan lindras genom att hålla extremiteten i ett upphöjt läge kräver omedelbar kontakt med jouren.

  Om det är ett gips som kan dras åt kan du ta bort det översta bandaget hemma och linda tillbaka det lite lösare.

  Nyckelord: gips, smärta, kompression

 • Vad ska man göra om ett operationssår blöder?

  Om vävnadsvätska eller blod läcker från såret genom gipset ska såret kontrolleras och gipset bytas ut. Om barnets allmäntillstånd är bra kan du kontakta den behandlande instansen dagtid.

  Nyckelord: sår, sekret, blod

 • Vad ska man göra när gipset går sönder, är smutsigt eller luktar illa?

  Mindre nedsmutsning är vanligtvis oundvikligt och det finns inget behov av att byta ut gipset. Ett litet barns lårhöga gips på en nedre extremitet får t.ex. ofta kiss eller bajs på sig. I detta fall kan gipset rengöras med en handduk eller en trasa, om möjligt. Om gipset blir smutsigare, t.ex. på grund av utsöndringar, ska du kontakta den behandlande instansen dagtid. Beroende på situationen kan man överväga att byta ut gipset.

  Nyckelord: gips, nedsmutsning, trasigt

 • Är fysioterapi nödvändigt efter behandling av en fraktur?

  De flesta frakturpatienter i växande ålder behöver inte separat fysioterapi, utan barnets naturliga aktivitet återställer extremitetens och ledens normala funktion.

  Fysioterapi behövs vanligtvis i situationer där skadan innebär andra skador utöver frakturen (t.ex. nervskador).

  Målet med fysioterapin är att träna familjen och barnet i att självständigt utföra korrekta övningar för att rehabilitera extremiteten.

  Nyckelord: fysioterapi

 • Är det normalt att ha svullnad och smärta i fotled eller knä efter att gipset tagits bort?

  En fraktur åtföljs alltid av skador på andra omgivande vävnader (muskler, ledband, subkutan fettvävnad). Det tar flera månader för dessa vävnader att läka och bli ärrade och de orsakar lätt svullnad i skadeområdet, särskilt vid frakturer i de nedre extremiteterna.

  Nyckelord: svullnad

 • Tas det alltid en röntgenbild vid en frakturkontroll?

  Vid behandling av frakturer hos barn används röntgenundersökningar för att undersöka frakturens ställning. Undersökningen utförs i första hand på patienter som riskerar att ändra frakturställning under behandlingen.

  Hos barn är det mycket sällsynt att vanliga frakturer inte förbenas. Röntgenundersökningar kan därför endast behövas vid misstanke om felaktig förbening.

  Vid vissa frakturer hos vuxna är förbeningen inte lika säker och läkaren som ansvarar för kontrollbesöken kan be om röntgenbilder. För vissa frakturer hos barn rekommenderas också en längre uppföljning som programmeras av den behandlande läkaren i slutet av den inledande behandlingen.

  Nyckelord: röntgen, förbening

 • Bör alla material som använts för att laga ett barns fraktur tas bort?

  Om frakturen har placerats öppet på sin plats och fixerats med implantat inuti vävnaden är det vanligtvis inte nödvändigt att ta bort dem. De material som används för att tillverka moderna implantat kan säkert lämnas kvar i kroppen.

  Vissa frakturimplantat kan dock bli besvärliga och de avlägsnas senare i samband med en ny operation. Detsamma gäller för implantat som kan påverka den återstående tillväxten negativt.

  Nyckelord: implantat

 • Kan jag gå med en gipsad nedre extremitet och vad betyder tillåten belastning?

  Detta är fallspecifikt och beror på skadans omfattning, patientens ålder och storlek. Läkaren fastställer den tillåtna belastningen och i vissa fall ger fysioterapeuten eller sjukskötaren praktiska instruktioner.

  När det gäller skador på nedre extremiteter är tillåten belastning den belastning som en bruten, gipsad eller opererad extremitet kan tåla i olika skeden av behandlingen.

  Det finns tre typer av tillåten belastning:

  • Ingen/begränsad belastning

  • Halvbelastning

  • Enligt smärtan / full belastning

  Tumregeln för frakturer i övre extremiteten är att inte luta sig mot den gipsade extremiteten, bära laster eller lyfta föremål som är tyngre än en mjölkkartong.

  Nyckelord: gips, gång, tillåten belastning

 • Kan jag smörja huden eller såret efter att gipset tagits bort?

  Det är bra att smörja intakt hud med en baskräm eller hudolja. Du får inte applicera smörja på operationssåret så länge det finns suturer eller klamrar i såret eller om det utsöndras sekret från såret. Efter att suturerna har lossnat eller tagits bort kan såret smörjas på samma sätt som intakt hud.

  Nyckelord: sår, avlägsnande av gips

 • Får gips bli blött? Kan jag duscha eller bada med gips?

  I regel ska gips inte bli blött om inte annat anges. Skydda gipset i duschen med en handduk och en plastpåse. Gå inte i bastu eller bad med gips.

  Nyckelord: gips

 • Gör det ont att ta bort spikarna?

  Även om spikarna sitter fast i benet är de släta och det går vanligtvis snabbt att ta bort dem. Det går mycket snabbare att ta bort en spik än att ta ett blodprov. Tanken på att få en spik borttagen är ofta mer skrämmande för barnet och föräldrarna än själva ingreppet. Efter avlägsnandet av spiken finns det ofta lite stelhet i området, men den går snabbt över.

  Innan spikarna avlägsnas och barnet lämnar hemmet för att åka till sjukhuset är det bra att ge barnet ett smärtstillande läkemedel som ordinerats för behandling av frakturen. Om borttagningen av spikarna planeras ske under generell anestesi (narkos) får barnet dock inte äta eller dricka något hemma före ankomsten till sjukhuset.

  Nyckelord: avlägsnande av spikar, narkos

 • Kan gipset bli löst eller glida ner?

  Ja. Detta sker ofta när svullnaden av en bruten extremitet minskar.

  En del gipser för övre extremiteter ska dras åt under behandlingen. I sådana situationer har detta förklarats i samband med gipsningen. Du kan försäkra dig om det här under kontrollbesöket. Om du inte har bokat ett kontrollbesök hos en läkare för behandling av en fraktur behöver gipset inte dras åt.

  I videon nedan kan du se hur man drar åt gipset. Det finns olika typer av förband som lämpar sig för att spänna åt gipset och de kan köpas på apoteket.

  Nyckelord: svullnad, löst gips

 • Kan gipset tas bort före det överenskomna datumet?

  Gipset får inte avlägsnas före den överenskomna tiden.

  Nyckelord: avlägsnande av gips

 • Kan det fortfarande förekomma smärta efter att frakturen har lagats genom operation eller gipsats?

  Det finns nästan alltid känningar i frakturområdet under de första dagarna, oavsett hur frakturen har behandlats. Upplevelsen av smärta är individuell.

  I de tidiga skedena av behandlingen är det första sättet att hantera smärta höjdläge. I en färsk fraktur kan nedkylning av det skadade området lindra smärtan: man kan till exempel lägga en kylförpackning på sårförbanden i 10 minuter åt gången, 1–3 gånger om dagen under de första dagarna, om det känns bra.

  Vi rekommenderar också att man regelbundet tar de smärtstillande läkemedel som sjukhuset ordinerat under cirka tre dygn. Även efter detta är det bra att ta ett smärtstillande läkemedel före läggdags för att få en god nattsömn.

  De allra flesta patienter med frakturer behöver inte smärtstillande läkemedel regelbundet en vecka efter skadan eller operationen.

  Om smärtan inte avtar tillräckligt mycket (t.ex. barnet kan inte sova, behovet av regelbundna smärtstillande läkemedel blir utdraget) med hjälp av ovanstående anvisningar, kontakta den behandlande instansen.

  Nyckelord: smärta, smärtbehandling

 • Kan datumet för frakturkontrollen skjutas upp?

  Ett uppföljningsbesök ordineras utifrån hur långt läkningen av frakturen har kommit.

  I princip lönar det sig inte att ändra kontrolltiden. Om patienten av tvingande skäl (t.ex. magsjuka) inte kan komma ska den berörda polikliniken kontaktas under kontorstid.

  Nyckelord: frakturkontroll

 • Kan jag simma eller bada bastu efter att gipset har avlägsnats?

  I princip kan du simma och bada bastu genast. Simning är en bra form av motion och ett sätt att återställa eventuella rörelsebegränsningar i lederna. Å andra sidan är det bra att också vara försiktig, även i vatten, till en början, eftersom skelettet inte är redo för intensiv träning direkt efter gipsbehandlingen. Simning och bastubad bör skjutas upp om huden under gipset av någon anledning inte är intakt eller om det fortfarande finns en sårskorpa på operationssåret.

  Nyckelord: avlägsnande av gips, simning, bastu

Uppdaterad 22.11.2021