Gå till sidans innehåll

Förvaring av insulin

Insulin är känsligt för värme och kyla. Det är viktigt att förvara insulinet på rätt sätt för att säkerställa dess effekt.

Oöppnat insulin förvaras i kylskåp vid + 2–+ 8 °C.

Det insulin som används förvaras i rumstemperatur, skyddat mot solljus och värmekällor. Insulinet bevaras i rumstemperatur 4–6 veckor beroende på preparat (kontrollera insulinförpackningen).

Insulin ska skyddas mot värme och frysning. Vid över 30 graders temperatur börjar insulinet förlora sin effekt. Under utomhusvistelse vintertid är det bra att transportera insulin under kläderna, till exempel inne i den vuxnas jacka. Det finns olika uppvärmnings- eller kylförpackningar för förvaring av insulin.

Oanvändbart insulin returneras till apoteket för förstöring.

Uppdaterad 12.10.2021