Gå till sidans innehåll

Näthinnesjukdom hos prematurfödda barn (ROP)

ROP (Retinopathy of prematurity) avser näthinnesjukdom hos prematurfödda barn. Alla prematurfödda barn som föds före graviditetsvecka 31 omfattas av ROP-screeningen. Behandling och uppföljning av ROP är individuella.

ROP avser näthinnesjukdom hos prematurfödda barn där utvecklingen av blodkärlen i näthinnan efter förlossningen störs på grund av lokal syrebrist och en avvikande tillväxt av nya vener kan leda till näthinnesavlossning och blindhet. Förekomsten av ROP beror på under vilken graviditetsvecka förlossningen äger rum, det vill säga ju tidigare prematuren föds, desto större är risken för ROP.

Alla prematurfödda barn som föds före graviditetsvecka 31 omfattas av ROP-screeningen. Ögonläkaren inleder uppföljningen av ögonbottnen hos en liten prematur när bebisen är 31–32 graviditetsveckor gammal. Ögonläkaren följer upp situationen med två veckors mellanrum och fortsätter uppföljningen så länge tills blodkärlen har bildats i näthinnan.

Om det förekommer tecken på ROP görs screeningsundersökningar varje vecka. En stor del av ROP-förändringar läker automatiskt utan ingrepp. Behandling ges om förändringarna framskrider till ett skede där risken för att näthinnan lossnar är betydande. Beroende på hur snabbt ROP-förändringarna framträder, var de förekommer och deras svårighetsgrad används som behandling laserbehandling eller antikroppar som blockerar blodkärlens tillväxtfaktorer och som injiceras i glaskroppen.

Den fortsatta uppföljningen av ROP som krävt behandling är individuell och frekventare i inledningsskedet tills situationen i ögonbottnen har lagt sig. Bebis som vårdats för ROP kallas till undersökning hos ögonläkaren vid ett års ålder.

Skelning, brytningsfel på ögonen och neurologiska problem med den funktionella synen är vanligare hos prematurfödda bebisar än bebisar som föds som fullgångna.

Risken är förhöjd särskilt för bebisar som föds före graviditetsvecka 27. Dessa genomgår undersökning hos ögonläkaren vid 3–4 års ålder.

Enligt övervägande kompletteras ögonläkarens undersökning med en undersökning som utförs av en ögonskötare för att kartlägga den funktionella synanvändningen. Nödvändig behandling, uppföljning och synrehabilitering ordnas på en ögonklinik.

Uppföljningen av synen sker vid regelbundna granskningar inom rådgivningen. Från rådgivningen hänvisas barnen till undersökning hos ögonläkare, om det förekommer skelning, funktionell synnedsättning (amblyopi) eller misstanke på neurologiska synproblem.

Dessutom kan barnläkaren remittera barn till undersökning hos ögonläkare, om det i samband med uppföljningen av deras utveckling väcks misstankar om problem med anknytning till synen, ögonrörelser, gestaltning eller den visuomotoriska funktionen.

Uppdaterad 12.11.2019