Gå till sidans innehåll

Användning av blodprodukter under behandling av cancer hos barn och unga

Blodvärdena hos barn och unga med cancer sjunker på grund av sjukdomen samt cytostatika- och strålbehandlingen. Som stödbehandling ger man transfusioner av röda blodkroppar och trombocyter.

Varje patient har en överenskommen gräns för hemoglobin- och trombocytvärden och om denna gräns underskrids ges patienten en blodtransfusion för att korrigera blodvärdena.

Till en del barnpatienter ges bestrålade blodprodukter. Bestrålningen förhindrar lymfocyternas aktivering och delning samt förebygger en sällsynt transplantat-mot-värdreaktion som kan uppkomma på grund av blodprodukterna. Ibland är det nödvändigt att använda även andra blodprodukter, såsom isplasma, albumin eller koagulationsfaktorpreparat.

Blodprodukterna i Finland är väl undersökta och trygga att använda.

Röda blodkroppar

De röda blodkropparnas uppgift är att transportera syre från lungorna till vävnaderna, såsom hjärnan och musklerna. En transfusion av röda blodkroppar förbättrar också ofta patientens allmäntillstånd.

Röda blodkroppar saknar cellkärnan, är platta på mitten och inåtbuktande från båda sidorna. Blodets mörkröda färg härstammar från hemoglobinet som de röda blodkropparna innehåller. Ett lågt hemoglobin gör en trött och belastar blodcirkulationen men efter en transfusion av röda blodkroppar mår patienten ofta bättre.

Under strålbehandlingen hålls hemoglobinhalten högre än under den övriga cancerbehandlingen så att effekten av strålbehandlingen ska vara så bra som möjligt.

Trombocyter

Trombocyterna, eller blodplättarna, har som uppgift att hjälpa kroppen att stoppa blödningar.

Trombocyterna, eller blodplättarna, är mindre än de röda blodkropparna, skivliknande celler utan cellkärna. Särskild i samband med administration av trombocyter kan en del patienter få allergiska reaktioner, såsom nässelutslag.

Plasma

Plasma är vätska som i huvudsak består av vatten. Plasmans uppgift är att reglera kroppens vätske- och värmebalans, transportera näringsämnen till vävnaderna samt slaggprodukter till levern och njurarna.

Dessutom innehåller plasma ofta viktiga ämnen såsom albumin, antikroppar eller immunglobuliner, ämnen som påverkar blodets koagulation samt andra äggviteämnen.

I samband med en infektionsbehandling ges patienten vid behov plasma som också används för att korrigera avsaknaden av koagulationsfaktorer.

Uppdaterad 26.10.2022