Gå till sidans innehåll

Psykosocial tillväxthämning

Kärlek och omsorg är ett viktigt stöd för barnets normala tillväxt. En psykosocial tillväxthämning är ett tillstånd där barnets omsorg försummas, vilket leder till en hämmad tillväxt.

Symtomen på en psykosocial tillväxthämning är varierande och tillståndet kan inte bekräftas eller uteslutas på grundval av ett enskilt fynd. En avmattning eller ett avbrott i tillväxten utan någon annan orsak måste alltid bedömas mer ingående.

När en tillväxthämning hos ett barn förekommer i en familj i kombination med en förälders psykiska störning, missbruk, ekonomiska problem, förändringar i arbetslivet eller andra faktorer som utgör en tung belastning i vardagen, måste en psykosocial tillväxthämning beaktas när man överväger diagnos. Diagnosen kräver samarbete med den lokala rådgivningen eller skolhälsovården och barnskyddsmyndigheterna.

Den psykosociala tillväxthämningen korrigeras när barnets uppväxtmiljö kan ändras till en omvårdande och kärleksfull miljö. Ett omfattande och multidisciplinärt socialt stöd till familjen och vid behov vårdhänvisning för föräldern är viktiga behandlingsåtgärder. Även om en del av barnen kan konstateras ha en brist på tillväxthormon, korrigerar en hormonbehandling inte tillväxten.

Uppdaterad 31.1.2023