Gå till sidans innehåll

Röda blodkroppar

De röda blodkropparna har till uppgift att transportera syre till vävnaderna.

Röda blodkroppar transporterar syre till vävnaderna. Den genomsnittliga livslängden för en röd blodkropp i blodcirkulationen är ungefär fyra månader. I praktiken bedöms de röda blodkropparnas tillräcklighet genom att mäta hemoglobinnivån i blodet (som i laboratorieprover kallas B-Hb). Endast i sällsynta fall är det nödvändigt att titta på mängden röda blodkroppar i sig självt (i laboratorieprover B-Eryt). Antalet reticulocyter (B -Retik) visar antalet förstadier till röda blodkroppar som finns i blodcirkulationen.

Hos en nyfödd är hemoglobinnivån i blodet hög. Därefter börjar nivån sjunka och når sin lägsta nivå vid 2–3 månaders ålder, varefter den ökar fram till puberteten. När man undersöker orsakerna till sjukdomar som är förknippade med röda blodkroppar, fäster man också uppmärksamhet vid erytrocytindex, varav den viktigaste är de röda blodkropparnas genomsnittliga volym, dvs. MCV (mean corpuscular volume).

Uppdaterad 9.6.2022