Gå till sidans innehåll

Symtom hos barn relaterade till tarmfunktionen, alltså funktionella magbesvär

Barns tarmfunktion kan vara förknippad med ett brett spektrum av symtom, så kallade funktionella magsymtom. Ingen bakomliggande sjukdom kan hittas, men barnet har en rad tillfälliga eller återkommande symtom som påverkar hens välbefinnande. Dessa symtom är vanliga och omfattar bland annat kolik hos spädbarn, mat som stöts upp i munnen efter att ha ätit eller tarmar som töms långsamt eller för snabbt. Det är viktigt att symtomen inte påverkar barnets utveckling och tillväxt. Barnet går inte ner i vikt och inga alarmerande symtom som ihållande kräkningar eller viktnedgång förekommer. När magsymtom förekommer är barnet sjukt eller har andra symtom, men mår bra däremellan. Symtomen lindras vanligtvis när barnet växer och kan lindras med hjälp av till exempel kost eller olika läkemedelspreparat.