Gå till sidans innehåll

Tunnelerad central venport (PAC)

En tunnelerad central venport (PAC) är en rutt för intravenös behandling i likhet med en tunnelerad central venkateter.

Den subkutana porten väljs enligt barnets ålder och storlek
PAC-nål

I stället för en slang som kommer ut har PAC en port under huden på bröstkorgen. Den subkutana porten läggs alltid in i operationssalen och barnet sövs ned för ingreppet.

I ingreppet görs två snitt, som i insättningen av en kateter, men såret på bröstkorgen är större. På bröstkorgen, i den subkutana vävnaden, formas en "ficka" där porten läggs in. Vanligtvis tar det ca en vecka för såret att läka och att man blir van vid venporten.

PAC begränsar barnets liv i en betydande mindre grad än en tunnelerad central venkateter. PAC är färdig för användning då en portnål förs sterilt genom huden till portkammaren. Under behandlingsperioderna lägger en läkare eller utbildad sjukskötare in nålen i porten.

På sjukhuset används PAC också för blodprovstagning men ibland tas proverna från blodkärl eller fingertoppen och nålen läggs inte på plats.

Hemma och när venporten inte har en nål kan barnet bada bastu, simma eller bada när det gått 24 timmar sedan nålen tagits bort. Man måste dock vara försiktig så att man inte stöter venporten i något och att till exempel inga slag riktas mot den.

Efter att PAC lagts in ska sårområdenas skick samt eventuella svullnader och blödningar följas upp. Om såret på bröstkorgen sytts med stygn som inte smälter tas de bort efter ca en vecka. Tills dess ska sårområdet hållas torrt och rent.

Behandling av tunnelerad central venport (PAC)

  • Venporten behöver ingen särskild behandling hemma.

  • Efter att PAC använts läggs ett plåster eller en kompress ovanpå stickstället. Det tas bort efter ett dygn.

  • Håll ett öga på huden runt venporten så att den hålls i bra skick. Kontakta sjukhuset vid behov.

  • Undvik slag mot venporten samt häftiga handrörelser, ryckningar eller dragningar.

  • PAC sköljs med koksalt och ett heparinlås ställs in med ca 4–6 veckors mellanrum. Sköljningen sker alltid på sjukhuset. I specialfall lär man ut sköljningen till familjer som kan utföra den hemma.

  • När du kommer till en avdelningsvårdperiod eller ett poliklinikbesök där PAC kommer att användas, stryk på bedövningssalva på PAC-nålens stickställe ca 2 timmar före ankomst till sjukhuset.

Uppdaterad 26.10.2022