Gå till sidans innehåll

Barnsjukdomar

Mässling har försvunnit från Finland i och med vaccinationsprogrammet, men sjukdomen förekommer utomlands och ovaccinerade barn smittas lätt. Vattkoppor har hittills varit en sjukdom som barn har fått, men nu har vattkoppsvaccinet inkluderats i det nationella vaccinationsprogrammet. Scharlakansfeber som orsakas av streptokocker förekommer då och då. Barn kan också få eksem med prickar, utslag eller blåsor som orsakas av olika virus, framför allt enterovirus och HHV6-virus som ger tredagarsfeber.