Gå till sidans innehåll

6.3 Hurdana är symtomen på farlig låg glukosnivå, det vill säga hypoglykemi?

Med modern diabetesbehandling är allvarliga låga glukosnivåer sällsynta. Det är dock bra att kunna agera korrekt i en farlig situation.

Den här sidan är en del av vårdguiden för diabetes hos barn för daghem och skolor. Syftet med handboken är att stödja personalen i vården av barnets diabetes under daghems- och skoldagen.

Nuförtiden är allvarlig hypoglykemi mycket sällsynt, eftersom sensoruppföljning av glukosnivån och larm på låg glukosnivå kan förutsäga en farlig situation. Även nya avancerade insulinpumpar kan förutse och delvis förhindra en farlig situation.

Uppdaterad 19.10.2021