Gå till sidans innehåll

Kortisol och sjukdomar i binjurarna

Förhöjda kortisolnivåer i kroppen orsakas vanligtvis av kortisonläkemedel. Även underfunktion orsakas oftast av en tillfällig nedgång efter att man använt kortisonpreparat. Egentlig över- eller underfunktion i binjurarna är sällsynt.

I det här avsnittet finns allmän information om över- och underfunktion i binjurarna. Kortisol som produceras av binjuren påverkar barnets ämnesomsättning. Regelrätta sjukdomar i binjurarna är dock mycket sällsynta, och sådana tillstånd orsakas vanligen av kortisonanvändning eller upphörande av långvarig användning.

Symtom på överfunktion i binjurarna, binjurebarkshyperfunktion, är bland annat korsreaktivitet i form av viktökning och långsammare längdtillväxt, att ansiktet blir rundare (månansikte), muskelsvaghet, förtunnad hud, blåmärken, depression, högt blodtryck, högt blodsocker och benskörhet. Flickor kan också få menstruationsstörningar.

Symtom på underfunktion i binjurarna, binjurebarksvikt, är viktnedgång, trötthet och svaghet, aptitlöshet och illamående. Blodtrycket kan vara lägre än vanligt.

Hud som ser solbränd ut utan solexponering kan vara ett symtom på både över- och underfunktion.

Det tillstånd som orsakas av kortisonmedicinering är vanligtvis lätt att känna igen, och risken för tillfällig binjurebarksvikt i samband med utsättning bör alltid beaktas.

Äkta binjurebarkshyperfunktion (Cushings sjukdom) är svår att undersöka och diagnostisera. Flera urin-, saliv- och blodprover samt belastningsprov för kortisolutsöndringpå sjukhuset behövs för att fastställa tillståndet.

Binjurebarksvikt kan vanligtvis enkelt diagnostiseras med ett belastningsprov för kortisolutsöndring. Egentlig insufficiens (Addisons sjukdom) åtföljs ofta av andra endokrina sjukdomar.

Kortisonbehandling måste alltid ges i lägsta möjliga dos för att minimera sjukdomens negativa effekter. Behandlingen av Cushings sjukdom beror på orsaken till tillståndet.

Binjurebarksvikt behandlas med oralt hydrokortison. Brist på kortisol är ett livshotande tillstånd och en tillfällig ökning av dosen bör alltid övervägas vid behandling av stressituationer.

Vaccinationer kan ges enligt det normala vaccinationsprogrammet.

Vid egenvård är det viktigt att följa en exakt medicineringsplan och vid binjurebarksvikt att känna igen stressiga situationer och själv administrera hydrokortisonmedicin.

Vid Addisons sjukdom är hydrokortison ett läkemedel som berättigar till specialersättning från FPA. Den vårdnivå som krävs för Cushings och Addisons sjukdom kan överstiga den nivå som krävs för att få invaliditetsförmåner från FPA. Båda förmånerna kan sökas med ett B-intyg från en läkare.

Uppdaterad 31.1.2023