Gå till sidans innehåll

Klassificering av manuella färdigheter vid cp-skada

Metoden för klassificering av manuella färdigheter vid cp-skada bedömer barnets förmåga att använda händerna i vardagliga aktiviteter.

Klassificeringsmetoden för de övre extremiteternas funktionssvårigheter Manual Ability Classification Scale (MACS), används för barn som är 4 år gamla och äldre. Med metoden klassificeras barnets färdigheter att hantera vardagliga föremål i dagliga aktiviteter. I klassificeringen används nivåerna 1–5.

Nivå 1

Hanterar föremål enkelt och med önskat resultat.

Nivå 2

Hanterar de flesta föremål med önskat resultat, men det finns vissa brister i kvaliteten och/eller snabbheten av aktiviteten.

Nivå 3

Svårigheter att hantera alla föremål, behöver hjälp med att förbereda och/eller ändra aktiviteten.

Nivå 4

Hanterar självständigt lätthanterliga föremål i underlättade situationer. Behöver ständigt stöd och hjälp.

Nivå 5

Barnet hanterar inte föremål självständigt och förmågan att hantera föremål eller utföra enkla aktiviteter är svag.

Uppdaterad 16.2.2023