Gå till sidans innehåll

Stomi hos prematurbarn

Om ett prematurbarn har genomgått en tarmoperation, till exempel för nekrotiserande enterokolit, görs en öppning för att lugna tarmsituationen. Tarmändarna lyfts tillfälligt upp på bukväggen.

När barnet matas med mjölk produceras avföring som kommer ut genom den övre tarmänden och samlas i stomipåsen. Vanligtvis ”matas” en del av avföringen till den undre tarmänden och barnet tömmer avföringen normalt genom ändtarmsöppningen.

Före utskrivningen får föräldrarna lära sig att sköta stomin. Föräldrarna får redskapen för att sköta stomin från primärvårdens vårdmaterialutdelning.

Stomibarn har ofta en individuell kost- och medicineringsplan när de skrivs ut. Barnet följs upp av en barnkirurg tills tarmändarna har tillslutits. Trots stomin är det bra om barnet i mån av möjlighet ligger på mage ens korta stunder för att främja den motoriska utvecklingen.

Uppdaterad 5.1.2023